Norsk Ledelsesbarometer gjennom 10 år: Hva er avdekket?

Hva har forskningen fra Norsk Ledelsesbarometer avdekket de siste 10 årene? Hvordan har den påvirket trender i samfunnet? Lederne og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ønsker hjertelig velkommen til jubileumsarrangement på Kulturhuset i Oslo tirsdag 27. november 2018 kl 13.00-15.30. Meld deg på i dag!

Dato

Arrangementet er gratis, og åpent også for de som ikke er medlemmer av Lederne.

Norsk Ledelsesbarometer ble første gang lansert i 2008, og har jevnlig sporet til viktige debatter om lederlønninger og ledertrender. 27. november 2018 vil Lederne og AFI sammen gå gjennom de viktigste funnene på ledelsestrender de siste 10 årene.

Norsk Ledelsesbarometer har blant annet:

  • Stilt spørsmål ved “universelle” organisasjons- og ledelsesmodeller. Hvilken betydning har institusjonelle ordninger og kulturell særegenhet? Følger det av disse “universelle” teoriene et press på lov- og avtaleverket? Hvordan oversettes teoriene til norske forhold, og i hvilken grad endres rammebetingelser for ledelse og derav lederrollen?
  • Identifisert utfordringer som følge av implementering av universelle teorier, og lagt grunnlaget for OsloMets studie “Ledelse i den norske modellen”.
  • Tatt opp “medvirkning” i tråd med kunnskapen som ligger i samarbeidsforsøkene – den såkalte Thorsrud-tradisjonen.
  • Satt fokus på at det å være leder er så mangt, men helt grunnleggende står evnen til å være god til å håndtere uenighet og konflikt, organisere og lede for motivasjon og effektivitet, ikke minst i et arbeidsliv preget av hurtige endringer og omstilling.

Hjertelig velkommen til Kulturhuset i Oslo den 27. november 2018 kl. 13.00!

Publisert i Nytt fra Lederne