Ny IA-avtale fremforhandlet

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Flickr
Dato

En ny IA-avtale ble signert av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og partene i arbeidslivet tirsdag, skriver NRK.

Dagens IA-avtale er signert av kun 30 prosent av privat sektor. Det betyr at de virkemidlene som er i avtalen ikke er tilgjengelige for en stor del av norsk arbeidsliv.

Den nye avtalen, som skal gjelde fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022, vil gjelde for hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle.

Statsråden presenterte den nye avtalen tirsdag og sa at prosessen ikke har vært lett, og mener at den nye avtalen vil være mer effektiv enn den tidligere.

– En rekke av virkemidlene vil være generelle og tilgjengelige for hele arbeidslivet. Noen av virkemidlene blir mer bransjespesifikke. Så denne avtalen blir mer spisset og målrettet enn det dagens avtale er, sa Hauglie.

– I sum føler jeg at denne avtalen vil bli mer effektiv der ute på den enkelte arbeidsplass.

Nye mål

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • Frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

– Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

– Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

– Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.

– Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

– Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Sykelønn

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, det vil si de neste fire årene, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

(Kilde: regjeringen.no / nrk.no)