Norsk Ledelsesbarometer 10 år – hva er de viktigste funnene?

Norsk Ledelsesbarometer ble første gang lansert i 2008, og har jevnlig sporet til viktige debatter om lederlønninger og ledertrender. Tirsdag 27. november gikk Lederne og AFI sammen gjennom de viktigste funnene de siste 10 årene.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og en av hovedpersonene bak Norsk Ledelsesbarometer, mener at Lederne har vært en viktig oversetter av de ledelsestrendene som eksisterer i Norge. Hun har sett en økt individualisering og ubalansert målstyring. Pendelen går frem og tilbake med tanke på målstyring. Konsulentbransjen har blitt en stadig større premissleverandør, og dette mener Nordrik ikke nødvendigvis er bra. Hun ser store forskjeller mellom bransjer og sektorer, og noen eksperter kaller det økte personlighetsfokuset som en re-hierarkisering. Viktig å ha i mente at dette er ulikt fordelt mellom norske bransjer.

Nordrik etterspør en debatt omkring oppnevnelsen av et varslerombud – en nødvendig og betimelig debatt som hun ønsker seg. 25 prosent opplevd kritikkverdige forhold – hvorfor? Kritikk på en arbeidsplass tolkes i mange tilfeller som mangel på lojalitet. En stor andel av de som kritiserer arbeidsforholdene frykter for gjengjeldelse.

Konflikthåndtering

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Heidi Enehaug, har studert konflikter i norsk næringsliv. Hun påpeker at norsk ledelses- og organisasjonslitteratur handler mer om hvordan man oppnår enighet, enn å akseptere uenighet. Er det i det hele tatt realistisk å unngå uenighet? Hennes forskning viser at takhøyden for kritiske ytringer er lav, og at den som ytrer seg blir sett på som et problem. Mellom 8 og 9 prosent av norske ansatte har vært i konflikt som håndteres på en dårlig måte. I faktiske tall utgjør dette ca. 16 000 personer. Mistillit blir en realitet i relasjonene når man ytrer seg kritisk.

Enehaug mener at det mangler kanaler og arenaer for å fremme kritikk på en arbeidsplass og for å diskutere organisering av arbeidet. Mange arbeidsplasser lider av beslutningsvegring, og manglende eller for lite konflikthåndtering. Forskeren mener det er viktig skille mellom å løse og å håndtere konflikter, ta uenighetsfellesskapet på alvor, og å bli enige om hva man er uenig om.

Alvorlige følger

Enehaug har i tillegg funnet at det å være leder gir ingen beskyttelse mot gjengjeldelser. Det er alvorlige konsekvenser av konflikter på arbeidsplassen, og hun er overrasket over alvorlighetsgraden for tilbakemeldingene. Det er snakk om langvarige sykemeldinger, depresjoner, selvmordstanker, PTSD, skilsmisser, uførhet og tap av arbeid. Mange føler at sin personlighet og personlige integritet er varig skadet, nære relasjoner svekkes eller brytes, og noen blir desillusjonert og mister tillit til sine medmennesker, til demokratiet, og systemene som skal beskytte oss.

Forsker ved AFI, Eivind Falkum, presenterer lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer, og i løpet av en tiårs periode har lønnsforskjellene økt, og at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, på tvers av bransjer, er over 100.000,-. Selv om kvinnene har lengre utdannelse.

Publisert i Nytt fra Lederne