SAS organiserer seg bort fra sine forpliktelser

SAS etablerer to nye selskaper for å unndra seg fulle forpliktelser om gjenansettelse av tidligere oppsagte piloter. Lederne støtter de tydelige bekymringene som Parat samt andre forbund har uttrykt i denne saken.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Wikipedia
Dato

– Lederne ser med bekymring på hvordan SAS som arbeidsgiver omorganiserer seg bort fra åpenbare forpliktelser de både etter lov- og avtaleverk har forpliktet seg til, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

SAS ser ut til å ville gå bort fra inngåtte forpliktelser ved å omorganisere virksomheten. De etablerer to nye datterselskap hvor de rekrutterer inn tidligere oppsagte piloter med rett til gjenansettelse på dårligere vilkår enn de hadde i «gamle» SAS.

Deres tenkemåte kan ligne mye på det Norwegian gjorde i sin tid, og målet er det samme, nemlig å omgå lov- og avtaleverk i forhold til arbeidsgiveransvaret.

– Vi er alle kjent med at flybransjen har hatt tøffe tider gjennom Covid-perioden, men det betyr ikke at det er et «fritt fram» til å omgå gjeldende regler. Vi har sett slike tendenser også i andre bransjer, med oppsplitting og pulverisering av det reelle arbeidsgiveransvaret, slik at både ansattes og tillitsvalgtes stilling og opparbeidede rettigheter reduseres sterkt, sier Audun Ingvartsen i Lederne.

– Dette er et viktig prinsippspørsmål, så vi i Lederne kan rett og slett ikke godta at SAS i dette tilfellet unndrar seg avtaleforpliktelser de frivillig har påtatt seg, sier Ingvartsen.

For tiden pågår en høring til NOU 2021:9 omkring temaet “Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv”. Her fremmer flertallet blant annet forslag som gir utvidet fortrinnsrett innenfor et konsern.

– Hvorvidt dette vil svekke mulighetene for SAS sitt forsøk på å kvitte seg med forpliktelsene for norske ansatte er usikkert. Det vil nok avhenge av om den politiske viljen til å gjøre endringer er tilstede når høringen er avsluttet, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne