Vindkraftverk til havs på høring

Lederne har sammen med Negotia og NITO avgitt felles høringssvar blant annet om havenergiloven, forskrift og tilhørende veileder som gjelder anleggskonsesjon for bygging og drift av vindkraftverk til havs.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Equinor ASA
Dato

Lederne har sammen med Negotia og NITO avgitt felles høringssvar blant annet om havenergiloven, forskrift og tilhørende veileder som gjelder anleggskonsesjon for bygging og drift av vindkraftverk til havs.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det må legges vekt på betydningen av et sterkt hjemmemarked for å sikre oppdrag til næringslivet i Norge. Det bør skapes muligheter for en god omstillingsprosess for den industrien som får de største konsekvensene av en energiomstilling, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

De tre organisasjonene Negotia, Nito og Lederne mener at prosessen for havvind ikke er ambisiøs nok når det gjelder å sørge for at havvindsatsingen gir utvikling av næring og arbeidsplasser i Norge. Regulering av konsesjoner og tildelingsmodell må innrettes i mye større grad etter dette, og regjeringen må sørge for at havvind bidrar sterkere til omstilling og videreutvikling av den høye kompetansen som er utviklet i olje- og gassnæringen i Norge.

Ledernes utgangspunkt har vært rapporten Energinasjonen Norge fra 2019 (i samarbeid med Menon), som fortsatt er ganske gjeldende for alternativ energiutvikling her i landet.

– Potensialet for at norsk næringsliv kan bli verdensledende på havvindteknologi, og dermed skape en ny industri med store eksportinntekter, er tilstede dersom vi gjør de rette tingene i riktig rekkefølge, og at myndighetene forstår hvordan de kan påvirke en slik, ønsket utvikling, påpeker Ingvartsen.

I høringsinnspillet markerer de tre organisasjonene hvor viktig det er at regjeringens havvindpolitikk også må bidra med støtte til teknologiutvikling, sikre utdanning av relevant kompetanse og sikre at Norge forblir ledende innenfor flytende havvind med konkurransedyktige, norske bedrifter.

Publisert i Nytt fra Lederne