Hvorfor bli medlem av Lederne

Har du lederferdighetene som trengs i den nye jobbhverdagen?

Korona-pandemien har vist at kunnskap om endringsledelse er avgjørende. Har du kompetansen som trengs for å lykkes med god ledelse i et skiftende arbeidsliv?

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Lederne
Dato

Det er viktig å avsette tid til å utøve god ledelse. Alle ledere ønsker å være motiverende støttespillere for sine ansatte. Vi ønsker å få alle til å trekke i samme retning og nå felles mål. Mange har opplevd dette ekstra utfordrende i koronatiden. Klarer du å være en visjonær strateg samtidig som du utfører praktiske oppgaver i en ny og travel jobbhverdag? Har du ferdighetene som trengs for å være en god leder i dagens arbeidsliv med nye behov for hjemmekontor, videomøter og fjernledelse? Behersker du agil ledelse og andre ledermetoder som kreves for å lykkes nå? Ikke fortvil – dette kan læres!

Kompetanseheving – en av medlemsfordelene

Fagforeningen Lederne bistår medlemmene med å styrke egen lederkompetanse. Dette kommer i tillegg til vanlige medlemsfordeler som andre fagforeninger tilbyr. Det innebærer juridisk bistand (også privatjuridisk), gode bank- og forsikringsordninger med mer. Vi tilbyr kompetanseheving i form av kurs, webinarer, konferanser, podcaster, digitale oppslagsverk, e- og lydbøker spisset på god ledelse. Våre lokale avdelinger arrangerer medlemsmøter med faglige temaer hvor du kan få faglig påfyll, samtidig som du utvider ditt profesjonelle nettverk på tvers av bransjer. Kompetansetilbudet er kostnadsfritt for våre medlemmer. Du kan også søke støtte til utdanningsstipend via vårt etter- og videreutdanningsfond, avhengig av hvilken tariffavtale du har.

Se alle medlemsfordelene til Lederne her! 

Webinarer høsten 2021

Her ser du nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

 

– Denne høsten har vi utvidet vårt kurstilbud. Da korona-pandemien inntraff, var vi raske med å endre vårt kurstilbud fra fysisk klasseromsundervisning til webinarer. Vi er stolte av å ha fått så høyt nivå på webinarene. Nå som det sosiale behovet øker, og Norge åpner opp, melder medlemmene at de også vil ha fysiske kurs. Derfor tilbyr vi nå et bredere kurstilbud enn noensinne, både fysisk og digitalt. Kompetanseutvikling er en våre mest populære medlemsfordeler, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

8 gode grunner til å bli medlem:

1. Fri juridisk bistand – både jobb og privat
2. Lønns- og pensjonsrådgivning
3. Svært gode bank- og forsikringsordninger for deg og familien din
4. Lokale avdelinger og stort tverrfaglig ledernettverk
5. Lederutvikling: Kurs, webinarer, konferanser, podcast, e-bøker, konferanser og langsiktig lederutviklingsprogram
6. Mulighet for å søke om støtte til etter- og videreutdanning (avhengig av hvilken tariffavtale du har)
7. Gode tilbud med rabattavtaler og andre økonomiske fordeler
8. Tilgang til Lederne-appen hvor du finner alle fordelene og viktige lederverktøy på ett sted

Hvem er medlemmer i Lederne?

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon som har medlemmer på tvers av bransjer og stillingsnivåer. Vi har medlemmer som eksempelvis er arbeidsledere, mellomledere, fagspesialister, teknikere og fagarbeidere offshore. Søknadsprosessen til Lederne er enkel. Du kan fylle ut søknaden din her. Det tar bare noen minutter, og det er ikke en forpliktende søknad. Svaret kommer vanligvis i løpet av noen dager.

– Derfor er jeg medlem

Kai A. Wiborg (41) jobber som varehussjef på Obs! avdeling Rygge. Han er både medlem og tillitsvalgt i Lederne.

– Jeg ønsket å føle tryggheten av å ha en solid arbeidstakerorganisasjon i ryggen. Derfor meldte jeg meg inn i Lederne. Det kjennes godt å snakke med noen som forstår fordi de er i samme situasjon. I Lederne møtes vi og diskuterer nye måter å tenke sammen på for å finne gode løsninger på jobb. Relasjonsbyggingen i Lederne er avgjørende for meg. Det tverrfaglige nettverket av ledere og hyggelige folk som jeg møter der er gull verdt, sier Kai A. Wiborg.

Se alle medlemsfordelene til Lederne her!

Meld deg inn i Lederne du også!