Sokkeloppgjøret 2022: Ledernes medlemmer har sagt nei

Uravstemningen blant våre medlemmer på sokkelavtalen er nå avsluttet og resultatet er klart. Resultatet er et tydelig nei fra medlemmene. Meklingsresultatet er dermed forkastet, og med påfølgende streik som resultat.

Dato

Etter en lang og krevende mekling over tre dager kom Lederne og Norsk olje og gass frem til en forhandlingsløsning søndag 12.juni. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Lederne besluttet at forhandlingsløsningen skulle sendes på uravstemning til berørte medlemmer.

Med en svarprosent på rett over 67 % har flertallet av medlemmer på sokkelavtalen valgt å benytte seg av stemmeretten sin. Medlemmene har sagt nei til meklingsresultatet og streik vil dermed bli iverksatt.

Resultatet ble oversendt Riksmekleren innen fristen kl. 12.00 torsdag 30.juni. Plassfratredelse som ble meddelt før mekling, vil gjøres gjeldende med virkning fra midnatt natt til tirsdag 5.7.22 (kl 00:00 5.7.22).

Det gjelder totalt 74 medlemmer som omfattes av sokkeloppgjøret 2022, og som arbeider ved Equinors innretninger Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

 

Kontaktpersoner:

For pressehenvendelser:

  • Forbundsleder: Audun Ingvartsen. Telefon: 930 33 007

For andre henvendelser:

  • Avdelingsleder avdeling teknikere og fagarbeidere, Olje & Gass:
    Hans Øvrum. Telefon: 97 141 580
  • Hovedstyremedlem avdeling teknikere og fagarbeidere, Olje & Gass:Per Helge Ødegård. Telefon: 416 80 114