Barna på Abrigo

Sorg og håp på mødrehjemmet Abrigo i Brasil

Det er alltid godt, men også trist, å lese historiene til mødrene og deres barn som bor på mødrehjemmet Abrigo i Brasil, Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt som alle medlemmer gir bistand til hver måned over kontingenten. Les det siste månedsbrevet fra Abrigo her. Husk også Ledernes store rekrutteringskampanje som gir deg muligheten til å besøke Abrigo i 2018!

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

I månedsbrevet leser du blant annet den sterke historien om Andréia, som også forteller mye om samfunnsforholdene og rettssikkerheten for kvinner og deres barn som vokser opp i fattigdom i Brasil. Du leser også om hva mødrehjemmet Abrigo gjør for å bygge opp igjen disse kvinnene og deres barn, gi de selvtillit og trygghet, og forutsetningene for å starte livene sine på nytt igjen.