Foredragsholderne på Ledernes seminar i Vestland.

Statsråd på seminar med avdeling Hordaland

Ledernes avdeling Hordaland opplever høyt engasjement etter et svært vellykket seminar i Rådal nylig. Samarbeidet med hovedtillitsvalgt Monika Tøkje Hauge i inkluderingsbedriften Beredt endte med ministerbesøk og lærerike erfaringer for avdelingsleder Torill Gjelsvik Tombre.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Det var i forbindelse med Lederneuka i Stavanger at lederen for Ledernes avdeling Hordaland, Torill Gjelsvik-Tombre, ble kontaktet av hovedtillitsvalgt og markedskoordinator i arbeids- og inkluderingsbedriften Beredt, Monika Tøkje Hauge. Ut av denne minglingen ble de enige om å få til et arrangement som skulle vise seg å bli en stor suksess.

Fruktbart samarbeid

Samarbeidet mellom avdeling Hordaland og bedriftsgruppen i Beredt resulterte i et faglig arrangement som var så interessant at selv arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tok seg tid til å holde et innlegg.

Det samme gjorde byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik, varaordfører i Vestland Fylkeskommune, Natalia Golis, fylkesdirektør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, Seniorrådgiver NHO arbeid- og inkludering, Paal Haavorsen, og Torill Guzman, konserndirektør i Adecco.

Torill Gjelsvik-Tombre er leder i Ledernes avdeling Hordaland.
Torill Gjelsvik-Tombre er leder av Ledernes avdeling Hordaland.

– «Dette er ikke til å tro», tenkte jeg da jeg hørte hvem som stod på talelisten. Her måtte vi planlegge godt, tilrettelegge for flest mulig påmeldinger og søke om midler for å realisere seminaret på en best mulig måte, sier Torill.

Torill tok en prat med nestleder og kasserer i avdelingen, og sammen jobbet de med hovedtillitsvalgt Monika i forkant av seminaret. Avdelingslederen har bare gode ting å si om samarbeidet mellom hovedtillitsvalgt og bedriftsgruppen, og avdelingen.

– Monika er en ildsjel. Hun stod skikkelig på for å lage et seminar det var enkelt å bli interessert i, og for å tiltrekke seg sentrale størrelser innen arbeids- og inkluderingssektoren, politikken, og næringslivet, sier Torill.

Inkluderende jobbdesign

Temaet for dagen handlet om hvordan NAV, kommunene, NHO, og bedrifter kan samarbeide for å få flere ut i arbeid. Beredt presenterte et nytt konsept som kalles «Inkluderende jobbdesign». Metoden tar sikte på å redesigne arbeidsprosesser slik at nye stillinger kan oppstå uten at arbeidsgiverne får merkostnader, men derimot oppnår gevinst og effektivisering.

Foredragsholderne på Ledernes seminar i Vestland.
Fra venstre: Paal Haavorsen, seniorrådgiver NHO Arbeid og inkludering, Natalia Golis, fylkesvaraordfører i Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør NAV Vestland, Rune Bakarvik, byrådsleder, Bergen kommune Janne Thode, styrer Sundheimen sykehjem, Øygarden kommune, Helge Stormoen, økonomileder Beredt.

Personer med spesialkompetanse skal jobbe med sine felt, mens andre oppgaver, som kan utføres uten den aktuelle spesialkompetansen, skilles ut til nye stillinger. Det gir igjen rom for å ansette personer som i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet, til varige og bærekraftige arbeidsforhold.

– For å gjøre seminaret ekstra spennende, så forberedte jeg to caser; ett fra IT-bransjen og ett fra helsesektoren. Vi brukte metoden vår på dem i forkant, og de ble presentert på seminaret, forklarer Monika.

Satset høyt
Monika Tøkje Hauge i Lederne.
Monika Tøkje Hauge er hovedtillitsvalgt for Lederne i inkluderingsbedriften Beredt.

Monika har vært medlem av Lederne i tre år, og trives godt som en engasjert hovedtillitsvalgt i bedriften. Hennes store engasjement viste seg også i planleggingen av seminaret. Et Lederne-medlem i tiltaksbedriften Gløde ble kontaktet, og sammen idémyldret de seg frem til det ambisiøse seminarprosjektet. Denne tiltaksbedriften måtte trekke seg på et tidlig tidspunkt grunnet mangel på ressurser.

Lederne hadde på forhånd godkjent en viss økonomisk støtte til prosjektet, men det måtte fortsatt satses litt for å gjennomføre det med midlene de hadde til rådighet.

– Jeg tenkte jo at dette ikke skulle bli så stort, så jeg hadde egentlig ingenting å tape på å prøve. Dermed klinte jeg til og sendte av gårde e-posten til arbeids- og inkluderingsministeren. Da hun takket ja, så ble det plutselig en helt annen skala på det hele, sier Monika.

Til stor overraskelse takket Marte Mjøs Persen ja, og dette fungerte som et stort trekkplaster for både andre foredragsholdere og seminardeltakere. Holdningen var at om dette skulle gjennomføres, så skulle det gjøres skikkelig.

– Vi hadde Lederne og andre støttepartnere til å backe oss opp, og det er en god trygghet å ha. Når vi fikk inn store navn, så ble interessen høyere internt og eksternt, og da blir det lettere å få støtte fra bidragsytere, sier Monika.

Suksesskriterier

Torill tror at det å knytte kontakter til engasjerte tillitsvalgte, deres bedrifter og bedriftsgrupper er en av nøklene til å lykkes med avdelingens prosjekter. Det å tilby arrangementer som tematisk har bred appell, planlegge godt og sikte høyt er viktige faktorer.

– Fremover skal vi satse på å knytte nye kontakter og skape engasjement. Seminaret vi nettopp gjennomførte var en øyeåpner, og vil oppfordre alle til å ta initiativ. Det er veldig givende for alle sammen, avslutter Torill.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Nytt fra Lederne