Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Sokkelstreiken avsluttet etter mekling fredag 9. oktober

- Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne fredag 9. oktober etter at det ble oppnådd enighet med Norsk olje og gass hos Riksmekleren.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Equinor ASA
Sist oppdatert

Bildet ovenfor: 43 Lederne-medlemmer på Equinor-plattformen Johan Sverdrup ble tatt ut i streik fra tidlig morgen onsdag 30. september. Fra midnatt natt til mandag 5. oktober ble streiken trappet kraftig opp, og fra midnatt natt til 11. oktober var det varslet ny opptrapping. Partene ble til slutt enige hos Riksmekleren fredag 9. oktober. Foto: Equinor ASA.

– Streiken kom fordi vi ikke så vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, sa Ingvartsen tidlig i streiken.

Følgende plattformer ble fra midnatt natt til 5. oktober tatt ut i tillegg til Johan Sverdrup den 30. september (Equinor – 43 medlemmer):

 • Gudrun (Equinor) – 18 medlemmer
 • Gina Krog (Equinor) – 18 medlemmer
 • Kvitebjørn (Equinor) – 18 medlemmer
 • Gjøa (Neptune Energy) – 72 medlemmer

Fra midnatt natt til 11. oktober var det varslet at i tillegg skulle følgende plattformer tas ut:

 • Oseberg Sør (Equinor) – 23 medlemmer
 • Oseberg Øst (Equinor) – 17 medlemmer
 • Kristin (Equinor) – 27 medlemmer
 • Ekofisk Bravo / Kilo (ConocoPhillips) – 26 medlemmer

Fredag 9. oktober kom partene til enighet hos Riksmekleren.

Lederne krevde tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sa Ingvartsen under streiken.

Drøftelser siden april 2017
Krav om avtaleopprettelse for Ledernes medlemmer i denne kategorien ble første gang sendt til Norsk olje og gass og NHO i april 2017. Drøftelser og sonderinger for å søke å finne en løsning for kravet har pågått i perioder til nå uten hell.

– Arbeidsgiversiden har ikke vist noen reell vilje til å finne løsning for kravet om avtaleopprettelse. Flere av våre medlemsgrupper flyttes fra sokkel til land. Slik dette har utviklet seg er det umulig for oss å ivareta medlemmenes rettigheter, presiserer Ingvartsen.

Økonomi et annet viktig moment
Lederne var heller ikke fornøyd med de økonomiske rammene arbeidsgiversiden fremmet i årets hovedoppgjør.

– Også i vårt oppgjør brukes covid-19 som argument for moderasjon. Vi i Lederne frykter at dette er starten på en forringelse av våre medlemmers opparbeidede lønns og arbeidsvilkår, understrekte Ledernes forbundsleder.

Noen presseoppslag om streiken:

Kontakt:

 • Audun Ingvartsen (forbundsleder). Tlf. 930 33 007, tlf. audun@lederne.no
 • Per Helge Ødegård (heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor). Tlf. 416 80 114, tlf. phod@equinor.com

Ledernes forhandlingsutvalg:

 • Audun Ingvartsen (Lederne – forhandlingsleder)
 • Liv Spjeld By (Lederne)
 • Werner Frøland (Okea)
 • Vidar Mostrøm (Neptune Energy)
 • Hilde Brevik (Aker BP)
 • Jarle Halvorsen (Equinor)
 • Per Helge Ødegård (Equinor)
 • Hans Fjære Øvrum (Equinor)
 • Marthe Gundersen (Equinor)
 • Terje Herland (Equinor)
 • Knut Åne Svendsen (ConocoPhillips)
 • Thomas Ostermann (Lederne)