Streik på sokkeloverenkomsten

Streiken i gang på norsk sokkel

I dag, tirsdag 5. juli startet streiken for de av Ledernes medlemmer som er omfattet av den såkalte «sokkelavtalen».

Foto
(foto: Lederne)
Dato

Tydelig «nei» til forhandlingsresultatet
Bakgrunnen for streiken er at forhandlingsresultatet fra årets hovedoppgjør ble sendt til uravstemning blant Ledernes medlemmer tilhørende sokkelavtalen. I den avstemmingen sa 57% «nei» til forhandlingsresultatet. Redusert kjøpekraft for medlemmene på sokkelavtalen gjennom flere år og lønnsforhandlinger, er årsaken til at flertallet ikke aksepterte forhandlingsresultatet. Da er streik neste skritt i en slik prosess.

Gradvis trappes streiken opp denne uken, og stadig flere medlemmer på flere innretninger, plattform i dagligtale. I løpet av 9. juni vil 384 medlemmer og ansatte i Equinor være i streik.

Hektisk hovedkvarter
På Ledernes kontor i Breibakken i Stavanger sentrum er det full aktivitet med planlegging av streikeuttak, kontakt med medlemmer og besvaring av tallrike pressehenvendelser.
Løpende vurderes ulike tiltak, uttalelser og strategiske valg, mens kaffe, cola og peanøtter deles. Stemmingen er veldig god på streikekontoret, støtten fra medlemmene god og streikeviljen er på topp. Stadig dukker det opp nye og gamle historier fra mange år på norsk sokkel.

Denne tirsdagen er kontoret bemannet av (fra venstre); Leder avd. teknikere og fagarbeidere Hans Fjære Øvrum, nestleder i Lederne Liv Spjeld By, leder Eqaf/Lederne Per Helge Ødegaard og styremedlem nestleder Eqaf/Lederne Terje Herland.