Sokkeloppgjøret 2022: Ytterligere opptrapping av streiken

Det er dialog mellom partene, men foreløpig har det ikke resultert i konkrete resultater. Meklingsresultatet medfører betydelig redusert kjøpekraft for Ledernes medlemmer, som dermed stemte ned forslaget som kom til uravstemning. Streiken trappes derfor ytterligere opp for Ledernes medlemmer som omfattes av sokkeloppgjøret 2022.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Marit-Hommedal/Equinor ASA
Dato

 

4. juli 2022:
Fra 09.07.22 opptrappes pågående streik ved at følgende medlemmer tas ut på Equinors innretninger nevnt under. Det betyr at fra 9. juli 2022 vil 382 medlemmer være i streik.

– Gullfaks A, tilhørende Equinor 68 medlemmer
– Sleipner, tilhørende Equinor 64 medlemmer
– Gullfaks C, tilhørende Equinor 59 medlemmer

1. juli 2022: 
Fra 06.07.22 opptrappes den pågående streiken ved at følgende medlemmer tas ut på Equinors innretninger nevnt under:

– Heidrun, tilhørende Equinor 64 medlemmer
– Kristin, tilhørende Equinor 25 medlemmer
– Aasta Hansteen, tilhørende Equinor 28 medlemmer

Fra før er 74 medlemmer tilhørende Equinors innretninger på Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør, tatt ut i streik fra med virkning fra midnatt natt til tirsdag 5. juli 2022.

Bakteppe
Etter en lang og krevende mekling over tre dager kom Lederne og Norsk olje og gass frem til en forhandlingsløsning søndag 12.juni. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Lederne besluttet at forhandlingsløsningen skulle sendes på uravstemning til berørte medlemmer.

Med en svarprosent på rett over 67 % har flertallet av medlemmer på sokkelavtalen valgt å benytte seg av stemmeretten sin. Medlemmene har sagt nei til meklingsresultatet og derfor blir streik iverksatt.

 

Kontaktpersoner:

For pressehenvendelser:

  • Forbundsleder: Audun Ingvartsen. Telefon: 930 33 007

For andre henvendelser:

  • Avdelingsleder avdeling teknikere og fagarbeidere, Olje & Gass:
    Hans Øvrum. Telefon: 97 141 580
  • Hovedstyremedlem avdeling teknikere og fagarbeidere, Olje & Gass:Per Helge Ødegård. Telefon: 416 80 114