SAS-pilotene trenger støtte, ikke fordømmelse

Lederne støtter SAS-pilotenes kamp for egen arbeidsplass og jobbsikkerhet.

Tekst
Audun Ingvartsen
Foto
SAS AB (SAS copyright)
Dato

SAS bør umiddelbart ansette de 450 pilotene de sparket under pandemien i SAS, og ikke i bemanningsselskaper konstruert for å svekke deres lønns- og arbeidsvilkår. Ved å etterfølge Norwegians skadelige praksis, bryter SAS med hele den norske modellen og trepartssamarbeidet. Dette bør de ikke slippe unna med.

Svak og uhederlig styring
Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Svak styring av store konsern etterfølges av fagforeningsknusing, utflagging, restrukturering og desimering av arbeidstakerrettigheter. SAS velger bort sine mest erfarne og lojale medarbeidere, og de velger bort kvalitet og sikkerhet for å spare penger.

SAS sparket halvparten av sine piloter under pandemien, men jobber nå med å fylle opp sine fly med utenlandske piloter ansatt i nystartede bemanningsselskap med langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår. SAS garanterte de oppsagte pilotene fortrinnsrett og gjeninntreden i SAS i opptil fem år etter oppsigelse. Det ønsker de nå å gå bort fra. SAS pilotene ønsker en felles tariffavtale som omfatter alle piloter i SAS, det avviser SAS ledelse.

Dersom pilotene ikke streiker nå, har de trolig ingenting å kjempe for i framtiden, sier forbundsleder i Lederne

Forbundsleder Audun Ingvartsen

SAS-ledelsen hevder at SAS’ skjebne hviler i pilotenes hender. Sett fra Ledernes ståsted fremstår det heller som SAS-ledelsen ønsker å drive flyselskap i et nordisk marked, med nordiske kunder og kjøpekraft, men ønsker å omgå lokale rettigheter og lønnsnivå. SAS’ nye selskapsstruktur er satt opp for å unngå den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Lederne erfarer at andre arbeidsgivere i andre bransjer også har begynt å jobbe etter samme modell. SAS-pilotens kamp er derfor alle skandinaviske arbeidstakere sin kamp.

Solidaritet

Hvis ikke det norske arbeidslivet står solidarisk sammen med SAS-pilotene, vil enhver arbeidstaker i Norge kunne bli løsarbeidere, ansatt i bemanningsbyrå som ringer når de har behov, og avlønner etter laveste bud.

Etter to år med pandemi er det veldig smertefullt å få ødelagt ferien fordi flyavganger bli kansellert, men tenk tanken at dette ikke handler om grådighet og høy lønn, men grunnleggende arbeidstakerrettigheter, som sterke krefter nå utfordrer.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tar sterk avstand fra etableringen av disse bemanningsselskapene, og stiller seg derfor 100% bak SAS-pilotene.

Kontaktperson:
Audun Ingvartsen
Forbundsleder
Tlf: (+47) 930 33 007
E-post: audun@lederne.no