Tett på et medlem: – Betryggende å ha en rådgiver tett på

Jon Martin Bratthammer jobber i aluminiumsindustrien, og for han har det vært avgjørende å være organisert i Lederne. Den engasjerte haugalendingen har en sterk rettferdighetssans og sier klart ifra når han opplever forskjellsbehandling. Vi tok en prat med han i vår spalte "Tett på et medlem".

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Fortell litt om deg selv!

Jeg heter Jon Martin Bratthammer, er ifra Haugesund, og er teknisk rådgiver i aluminiumsindustribedriften Speira Karmøy. Jeg har to fagbrev; ett i maskinarbeid, og ett i automasjonsmekanikk. I år er det 24 år siden jeg meldte meg inn i Lederne. Jeg er med i styret i avdeling Rogaland, og er valgt inn i fagforbundets aluminiumsutvalg.

Hva går jobben din ut på?
– Tekniske rådgivere har ansvaret for å forbedre måten vi jobber på, og det vil si at vi gjennomgår rutiner og systemer, både i administrasjonen og i produksjonsprosessene.

Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?
– Jeg liker å motivere medarbeiderne mine, og forbedre arbeidsprosessene sammen med dem. Vi jobber i arbeidsgrupper, og bruker flere verktøy for å finne nye måter å rendyrke driften på. Det er alltid noen småting som kan endres på for å gjøre oss litt mer konkurransedyktige. “5S”-metoden er et eksempel, der vi systematisk arbeider med å sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre. Dette er en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten på, med hensikt å forbedre effektiviteten ved å eliminere sløsing, forbedre flyt og redusere overflødig prosessering.

Hva er de største utfordringene for din bransje fremover?
– Aluminiumsbransjen har flere store utfordringer. Det å være konkurransedyktig på den internasjonale arenaen krever mye. For et par år siden steg gasskostnadene enormt mye. I et normalt år ligger bedriftens totalkostnader på gass på mellom 20 og 25 millioner kroner. Nå er det snakk om at disse har steget til omkring 100 millioner, så det er noe som påvirker oss i stor grad. Som følge av krigen i Ukraina har resesjonen bidratt til lavere etterspørsel etter aluminium, og konkurransen tilspisser seg ytterligere.

 

Det skjer jo litt på bedriftene rundt omkring, og det engasjerer jeg meg sterkt i.

Jon Martin Bratthammer

 

Hva gir det deg å være fagorganisert?
– Det er to viktige årsaker til det; trygghet og nettverk. Tidligere var jeg hovedtillitsvalgt i Hydro Karmøy, før Speira kjøpte dem opp, og i slike omstillingsprosesser er det helt avgjørende å ha juridisk hjelp. Jeg fikk veldig god hjelp av Lederne da, som ved mange andre anledninger opp gjennom.

Du får mange gode kontakter rundt omkring når du deltar på konferanser, kurs og arrangementssamlinger i regi av Lederne. Disse kan du samarbeide og rådgi deg med i forbindelse med lønnsforhandlinger og andre utfordringer du møter i arbeidslivet.

Hvorfor er du medlem av Lederne?
– Jeg ble medlem i Lederne da jeg jobbet i Hydro Karmøy, og der var det en stor bedriftsgruppe på 130 Lederne-medlemmer, så jeg ble vervet av kollegaene mine. Utenom trygghet og nettverk, er kurs og kompetanse viktig for meg. Jeg har aktivt brukt kurstilbudet opp gjennom, og de er veldig lærerike og gratis.

Hvilken medlemsfordel er viktigst for deg?
– Juridisk hjelp er den viktigste, både i jobbsammenheng og privat. Det er veldig betryggende å ha en å rådføre deg med. Spesielt i den fasen da vi ble skilt ut fra Hydro og over i Speira. Du får svar på spørsmål rundt ansiennitet, pensjon og andre arbeidsrettslige forhold som du i din situasjon ikke vet så mye om.

Hva brenner du for i arbeidshverdagen?
– Rettferdighet. Det skjer jo litt på bedriftene rundt omkring, og det engasjerer jeg meg sterkt i. Brudd på likebehandling er noe jeg misliker, så da sier jeg ifra og tar det opp.

Ditt beste råd til en ung kollega?
– Vær med og bidra til fellesskapet, og vær engasjert. Jeg har vært med en stund, og merker jo det at det er stadig vanskeligere å få folk til å være tillitsvalgt. Mulig at vi tar våre opparbeidede goder for gitt, men det bør man ikke.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne