Veronica Langaune er medlem av Lederne.

Tett på et medlem: – Lytt og lær av de som har verdifull kompetanse

Vi liker å vise frem mangfoldet blant medlemmene våre, og høre mer om bransjene de jobber i, perspektiver på ledelse, og erfaringer fra jobbhverdagen. Veronica Langaune setter fagorganisering og kompetanse høyt, og har gode råd til alle – uansett bransje.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

– Fortell litt om deg selv!
– Jeg heter Veronica Langaune, er 48 år, og er daglig leder i Norrøna barnehage AS i Tromsø. Jeg har vært medlem av Lederne i 10 år.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?
– Det er interaksjon og samhandling med mennesker jeg liker best. Når jeg kan være med å påvirke barns liv ved å gi dem opplevelser, erfaringer og utvikle verdier og egenskaper slik at de kan bli gode demokratiske deltakere i samfunnet. Dette skjer gjennom hvordan vi i personalet har en bevissthet til hverdagen og tilnærmelsen til hvert enkelt barn. Gjennom å jobbe faglig med personalgruppen, kompetanseheving og refleksjon over egen praksis, blir vi stadig mer bevisst våre egne holdninger og verdier, og dermed hvordan vi påvirker omgivelsene rundt oss og dem vi i det daglige jobber med.

– Hva er de største utfordringene for din bransje fremover?
– Uten tvil økonomi og den statlige finansieringen av barnehagen. Regjeringen har nok ikke helt forstått hvordan de påvirker oss enkeltstående barnehager når de forsøker å innskrenke pengestrømmen til noen få store, kommersielle aktører ved å gjøre innstramminger. Å drifte barnehager er komplekst og kan ha noe ulikt kostnadsbilde fra barnehage til barnehage.

Ta min barnehage, for eksempel; vi er en eldre, veletablert barnehage med et bygg fra 80-tallet, og har faktisk et par ansatte som har vært med helt fra starten av. Vi har ellers en ansatte-gruppe med relativt høy gjennomsnittsalder til bransjen å være, og vi har mange fagarbeidere. Alt dette til sammen koster mye, noe vi ikke kompenseres for over statsbudsjettet.

– Hva gir det deg å være fagorganisert?
– Det gir meg tilhørighet til en gruppe som forstår mine utfordringer, kompetansebehov og behov for å møte andre i samme posisjon. Det siste punktet er veldig interessesant, for vi er ledere i ulike posisjoner og yrker, og når vi møtes, er det utrolig spennende å høre om hvordan man i ulike bransjer ser på løsninger og tilnærmelser av ting som kan være felles på tvers av de bransjene vi tilhører. Men også alle fordeler som kommer av å være fagorganisert, det trygger arbeidshverdagen gjennom gode kurs og faglig oppdatering, rådgivere, juridisk bistand, og ellers tilgang på gode ordninger som forsikring med mer.

– Hvorfor er du medlem av Lederne?
Da jeg ble daglig leder i 2013 ble jeg anbefalt av andre styrerkollegaer å melde meg inn i Lederne. Jeg hadde ikke hørt så mye om Lederne før det, men tenkte det kunne være greit å bytte forbund, nå som jeg skulle bli leder, og få noe mer lederspesifikt ut av mitt forbund. Jeg har ikke angret en dag på det valget! Det er et veldig fint forbund med verdifulle nettverk, for ikke å snakke om utdannings- og kurstilbudene. Da må det også trekkes frem de gode etter- og videreutdanningsordningene, slik at man kan fokusere på videreutdanning, og sette av tid til det – uten å miste lønn.

Det å kunne være der som en trygg og god leder, som både pusher og utfordrer, men også er medfølende og omsorgsfull.

Veronica Langaune

– Hvilken medlemsfordel er viktigst for deg?
Akkurat nå er det kurstilbudene som gir meg mest. Lederne har utviklet en veldig fin og sammenhengende kurspakke, der man får støtte og kompetanse til å bli en bedre leder ved å se på alle aspekter ved ledelse. Så kan man plukke alle eller noen få av kursene i pakken for å utvikle de egenskapene ved en selv man føler er viktigst. Hotellopphold og reise til de ulike stedene kursene arrangeres dekkes over medlemskontigenten; et stort pluss.

Så må jeg bare ta med ferieleilighetene i Spania. Var for første gang i fjor på Blue Senses, og i år skal jeg prøve den andre av Ledernes to leiligheter, og det ser jeg frem til. Jobb er viktig og gir meg mye, men det er jo utrolig fint at Lederne også kan gi meg noe på fritiden gjennom disse leilighetene, som er relativt rimelig i forhold til å leie privat andre steder.

– Hva brenner du for i arbeidshverdagen?
– Uten tvil er det barnehagebarna som kommer først, og det å kunne bidra til en trygg og god start på livet, men også personalet mitt. Det å kunne være der som en trygg og god leder, som både pusher og utfordrer, men også er medfølende og omsorgsfull.

– Ditt beste råd til en ung kollega
– Lytt og lær av de som har erfaring og verdifull kompetanse, men aldri mist deg selv og dine ambisjoner – og det du mener er viktig i din jobb.

– Hvis det er en ting du kunne fått hjelp til å løse på arbeidsplassen, hva ville det ha vært?
– Mer tid for alle mine ansatte til å kunne drive med kompetanseheving. Så da er vel svaret her tid og penger, og flere ansatte slik at man kunne virkelig hjelpe de barna som trenger gode og omsorgsfulle veiledere gjennom hverdagen.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne