Vårens vervevinner: – Mangeårig medlemskap i Lederne skaper troverdighet

- Å bruke dere uten å ha bruk for dere, gir et eierskap, sier vinneren av vårens vervekampanje. Kjennskap til det Lederne står for gjennom kurs, webinarer og spennende artikler, gjør at Ingunn Bjørnevoll er en god ambassadør for Lederne!

Tekst
Anette Light
Foto
Privat
Dato

Ingunn Bjørnevoll jobber som tilrettelegger hos Gløde AS, og er vinner av vårens vervekampanje «Verv en venn». Hun får en matkurv fra Meny til en verdi av 5000 kroner. Hun har vært medlem siden januar 2010.

Vårens vinner av vervekampanjen, Ingunn Bjørnevoll.

– Hvorfor ble du, og forble, medlem?
– Til å begynne med var det forestående konflikter i bedriften som gjorde at jeg meldte meg inn, men etter hvert så har jeg fått et sterkt eierskap til organisasjonen gjennom opplevelsen av å bli tatt godt vare på. Hos oss er det psykososiale svært viktig, og jeg opplever at Lederne leverer på nærhet, tilgjengelighet og troverdighet.

Ingunn sier at hun har stor glede i å lese Ledernes artikler og følge med på våre politiske innspill på områder som er viktige for hennes bransje. Hun har også deltatt på mange kurs og seminarer, og etter å ha vært med på et todagers kurs i Bergen for noen år siden, sier hun:

– Det hevet min opplevelse av meg selv. Det var veldig lærerikt å sitte sammen med så mange ledere fra mange forskjellige bransjer og bedrifter, på mange ledernivåer, og føle at vi var likeverdige, sier Ingunn.

– Du har vervet mange opp gjennom årene som medlem – hva er ditt tips?
– Mange er usikre på om de er regnet som «ledere», og om de kan melde seg inn hos oss. Det er viktig å formidle Ledernes visjon om hvem som er en leder i samfunnet i dag. Jeg har nok en mer langsiktig verveprosess – jeg er ingen selger. Jeg tror på Lederne, og det merkes på meg når jeg prater med potensielle nye medlemmer. Det er viktig å få fokuset bort fra «å shoppe medlemsfordeler» som eksempelvis pris på forsikringer og lignende, til å se helheten av hva et medlemskap kan bety for deg. Mitt eierskap til Lederne er det som overbeviser nye medlemmer.

– Hvilke medlemsfordeler bruker du selv?
– Jeg har brukt juridisk bistand, både i jobb og privat. Jeg har tatt litt utdanning, gått på kurs og deltatt på webinarer og seminarer. En sommer, mens vi fremdeles kunne reise, leide jeg leiebil gjennom dere, fikk faktisk en bedre pris enn gjennom NAF! Så har jeg forsikringspakken selvsagt. Nå ser jeg frem til å kunne bestille tur til Spania, med rabatt på Norwegian og ny leiebil, til en av deres flotte leiligheter der!

Vi gratulerer Ingunn Bjørnevoll med en flott verveinnsats, og håper hun får mye glede ut av vervepremien!

Husk på Ledernes nye vervekonkurranse som du kan lese mer om på vår hjemmeside, og dersom du trenger noen gode råd om rekruttering så finner du det også her.