Kongresslokalet til Lederne.

Ut på byen, men ikke på seminar?

Sammenhengen i korona-restriksjonene er ikke alltid like logiske. Lederne gir innspill til myndighetene.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Regjeringen informerte mandag om noen lettelser i restriksjonene som ble iverksatt fra 4. januar, spesielt rettet mot ungdom og barn samt private besøk i hjemmet. Dette er positive tiltak.

Tirsdag tvang stortingsflertallet regjeringen til å åpne for skjenking av alkohol knyttet til matservering i kommuner med lave smittetall, og som ønsker å åpne for dette. Det kan også bli et positivt tiltak så lenge smitteverntiltak kan ivaretas på utestedene.

Lettelser i regulering av skjenkeforbudet vil innebære at folk samles på utesteder i grupper av ulik størrelse avhengig av serveringsstedets størrelse, og kun indirekte en begrensning i antall. Vi regner med helsemyndigheter følger opp at inntak av alkohol kan bidra til å senke terskelen i forhold til det beste smittevern på utestedene.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Et annet perspektiv er at helsemyndigheter, regjering og storting samtidig bør se på andre lettelser. Hotell- og restaurantbransjen rammes hardt og bredt. Hoteller har reduserte overnattinger, og aktivitetene knyttet til kurs, konferanser og seminarer er nærmest nullet ut med dagens restriksjoner, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen

Begrensningen er i dag på 10 personer ved arrangement på offentlig sted, kan vi lese på Helsedirektoratets hjemmesider. Det gjør det selvsagt vanskelig å opprettholde bemanningen hos de som tilbyr kurs- og møtelokaler.

– Da blir det et paradoks med åpning av alkoholskjenking og samling av mennesker på utestedene på den ene siden, og samtidig en begrensning på 10 personer på arrangement på offentlig sted, det vil si seminarer o.l. hos en profesjonell kurs/konferanseaktør, påpeker Ingvartsen

De av medlemmene i Lederne som har sitt virke i konferanse-segmentet bekrefter at aktørene har erfaring og er dyktige på smitteverntiltak, avstand mellom deltakere, håndtering av mat og drikke, og lignende.

– Vi ber om at denne problemstillingen revurderes snarest, og foreslår i første omgang en økning opp til 30-40 personer. Vi vil også sende oppfordringen både til helsemyndigheter, regjering og andre politikere om å se nærmere på dette, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.