Søk medlemsskap

Region Øst

Informasjon om bestemmelser som følge av streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik, eller det skulle bli streik blant Ledernes medlemmer.

10 år med Norsk Ledelsesbarometer – delta også i 2018!

Ledernes medlemmer som er registrert med mailadresser får i disse dager mail om å delta i Norsk Ledelsesbarometer 2018. Det er viktig for kvaliteten på Ledelsesbarometeret og lønnsstatistikkene at flest mulig svarer på undersøkelsen slik at Lederne kan fortsette med å bygge gode ledere.

Er din avdeling årets Lederneavdeling?

Husk å nominere din avdeling til Carl Jensen-prisen for årets avdeling 2017! Nomineringsfristen går ut 15. juni.

Lederne markerte kvinnedagen i Bergen og Oslo

I både Bergen og Oslo har Lederne holdt arrangementer som engasjerer kvinner fra hele landet. I Bergen inviterte Lederne, Bergen Næringsråd og NITO til et frokostseminar med noen av Bergens viktigste stemmer som hver for seg jobber for et mer likestilt samfunn. I Oslo holdt Lederne en stjernespekket 8. mars-konferanse - "Kvinner og ledelse".

Stortingsmøte med Møre og Romsdalsbenken om Rolls Royce-salg

Lederne var på Stortinget, med flere andre organisasjoner, og møtte Møte og Romsdalsbenken idag angående Rolls Royce Maritims planlagte salg.

– Viktig med beredskapsbase på Svalbard

- En forutsetning for at fremtidig aktivitet rundt Svalbard, det være seg turisme, transport- og olje- og gassvirksomhet, skal være sikrest mulig, er at det bygges opp en beredskapsbase i Longyearbyen på Svalbard. I dag er ikke denne sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt. En kan jo bare tenke seg hvilke utfordringer en brann, en skipskollisjon, en grunnstøting, eller andre alvorlige ulykker hvor turistskip med tusenvis av passasjerer er involvert, vil innebære i dette området.

Møter næringsministeren om Rolls Royce-salg

Sammen med representanter fra NITO, FLT, Fellesforbundet, Negotia og Tekna, møter forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag 22. februar om det planlagte salget av marinedivisjonen til Rolls Royce.

– Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

Lederne stiller seg kritisk til utvidelsen av søndagsåpne butikker. Uttalelsen er basert på meningsmålinger og signaler fra deres egne medlemmer.

Fra tvangsmulkter til seier over kommunen

Etter at kommunen hadde godkjent huseierens bruk av glasert takstein, ble det nye taket lagt. Etter klage fra fylkeskulturmyndighetene gikk kommunen så tilbake på sin egen godkjenning, og truet Lederne-medlemmet Geir Ove Nordnes med tvangsmulkter og takrivning. Nylig vant han endelig frem med hjelp fra Ledernes juridiske bistand, etter en årelang kamp mot Porsgrunn kommune.

Foredrag om arbeidsglede, ansvar og samarbeid!

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne, avdeling Vestoppland har gleden av å invitere til et gratis foredrag med Marco Elsafadi om arbeidsglede, ansvar og samarbeid – et foredrag til inspirasjon og ettertanke.