Søk medlemsskap

Region Vest

Charlotte Yri

Lederne gir deg kunnskap, nettverk og trygghet

Positive tall om skader på sokkelen – men Equinoruttalelser vekker bekymring

På norsk sokkel har det aldri vært registrert så få hendelser som kan gi storulykke som i 2018. Men nylige uttalelser fra Equinor om en grense for antall nordmenn blant nyansatte, vekker bekymring for fremtiden.

Medbestemmelsesbarometeret presentert: – Store forskjeller i graden av medbestemmelse

Presentasjonen av Medbestemmelsesbarometeret, som Lederne sammen med fire andre arbeidstakerorganisasjoner står bak og som utarbeides av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på Oslo Metropolitan University (Oslo Met), viser at det er relativt store forskjeller i graden av medbestemmelse i ulike bransjer.

Vervedag hos Aker Solutions i Stavanger

Tirsdag 2. april hadde alle funksjonærforeningene hos Aker Solutions vervedag på Jåttåvågen i Stavanger (Hinna).

Historisk høringsrunde i Lederne

Ønsker du som medlem å påvirke måten Lederne organiserer seg på? Da har du muligheten nå.

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet: – Forslag til endringer i arbeidstvistloven

Det vises til høring om forslag til endringer i arbeidstvistloven. Arbeidsretten og riksmekleren som institusjoner er stilt til rådighet for arbeidslivets parter. Selv om partene har en institusjon å henvende seg til, er det likevel viktig at partene også selv har en klar, og helst lik, forståelse av arbeidstvistloven. Det må være et siktemål å gjøre det lettere å finne frem i loven også for uerfarne brukere.

Tøffere tone på norske arbeidsplasser

Oslo: Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.

Få gavekort fra Lederne

Lederne belønner alle som verver nye medlemmer. For hvert medlem du verver, får du et gavekort til en verdi av 350 kroner.

– Barnehageledere må få kompetanseløft

- Som barnehagestyrer er det avgjørende å holde seg faglige oppdatert på god ledelse. Det gjør jeg ved å benytte meg av Ledernes kurs- og kompetansetilbud. Her lærer jeg alt fra overordnede lederteorier, til praktiske teknikker som for eksempel å redusere sykefravær, sier Jana Jarosova.

Bli med oss til Arendalsuka 2019!

Vi gleder oss til Arendalsuka, og også i 2019 arrangerer Lederne interessante foredrag og debatter om ledelsestrender og norsk arbeidsliv - med de mest sentrale aktørene Norge har å by på. For første gang blir det også et eget, eksklusivt treff for Ledernes medlemmer i området. Bli med oss og opplev på nært hold hva de viktigste stemmene i politikk og næringsliv har å si.