Søk medlemsskap

Region Vest

Lederne: – Ingen flyreiser med Wizz Air

Ledernes sentralstyre har enstemmig vedtatt en uttalelse om at ingen flyreiser i Ledernes regi skal foregå med Wizz Air. Styret fraråder også både medlemmer og andre å benytte seg privat av selskaper med slike holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet som Wizz Airs toppsjef har gitt uttrykk for.

Rapportlansering: Faglig skjønn under press

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) lanserte mandag 19. oktober en rapport som en del av Medbestemmelsesbarometeret. Tittelen på rapporten er "Faglig skjønn under press - fire casestudier og en sammenfatning", der Lederne er en av fire partnere.

Petroleumstilsynet er bekymret

Så langt i 2020 har det vært en urovekkende økning i antall alvorlige hendelser som har vært rapportert inn til Petroleumstilsynet (Ptil). - Når Ptil er bekymret, har også vi i Lederne grunn til å være bekymret, men vi har sett utviklingen over en tid, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Økt konkurranse i norsk luftfart – til hvilken pris?

Vi kan få en bredere konkurranse i norsk luftfart «wizz» vi vil. Vil vi det, og til hvilken pris? Ansatte som nektes å organisere seg i en arbeidstakerorganisasjon? Flyselskap som håndplukker et lite knippe lønnsomme destinasjoner og ruter med stor etterspørsel?

Sokkelstreiken avsluttet – Lederne vant fram hos Riksmekleren

- Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren i dag. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Rådgiver/juridisk rådgiver i seksjon for arbeidsliv og jus – Stavanger

Til vårt Stavanger-kontor søker vi en rådgiver med gode faglige kvalifikasjoner i arbeids- og tariffrettslige spørsmål til en fast stilling. Er du interessert, eller kjenner du noen som er det? Ta en titt på denne!

Ledig vikariat som rådgiver i seksjon for arbeidsliv og jus – Oslo

Er du vår nye vikar, eller kjenner du om noen som er på utkikk? Dette er et 6-måneders vikariat med mulighet for forlengelse.

Godt fremsnakk ga økt medlemsvekst

Ved å fremsnakke Lederne, og vise med handling hva medlemsfordelene er, vant Dag Audun Hinnaland sommerens gjeve vervepremie.

Nytt medlemsdemokrati for Lederne er vedtatt

Det nye medlemsdemokratiet ble vedtatt på Ledernes ekstraordinære kongress. Mer info vil bli tilgjengelig når vedtekter, bestemmelser og endringer er oppdatert og publisert på våre hjemmesider.