Kraftforedlende industri

Målet er at vi i enda større grad skal kunne utforme politikk til medlemmenes beste, samt tilby et relevant kompetansetilbud og medlemsfordeler.

Unike utfordringer

Mange av utfordringene ledere og fagspesialister møter er de samme på tvers av bransjer, men det er også unike utfordringer, behov og muligheter våre medlemmer i kraftforedlende industri står overfor. Gjennom bransjeutvalget vil vi jobbe for å identifisere disse, slik at vi kan igangsette riktige tiltak og støtte, og i større grad muliggjøre utvikling av relevant politikk.

Eksempler på utfordringer som kan være aktuelle:

  • Særnorske krav, avgifter og reguleringer som svekker konkurransekraften for norsk industri som konkurrerer i internasjonale markeder.
  • Fravær av offentlig støtte til forskning og utvikling på industriutvikling og energieffektiviserende og klimavennlig teknologi.
  • Ustabile energipriser og ulik energiprising avhengig av hvor i Norge man har virksomheten.
  • Spørsmål knyttet til fagutdannelse og kompetansebygging innenfor kraftforedlende industri og fag.
  • Manglende kapasitet eller tilgang til energinettet.

Utvalgets sammensetning

Utvalget består av engasjerte medlemmer i ulike stillinger og fra ulike virksomheter innen kraftforedlende industri, som gir oss et bredere perspektiv og økt forståelse. Utvalget har eksistert i en årrekke, men da eksklusivt for medlemmer fra ulike aluminiumsprodusenter i Norge. Nå ønsker utvalget å favne bredere og rekruttere nye utvalgsmedlemmer også fra andre kraftforedlende virksomheter.

Ragnar Vågen i Lederne er en dedikert rådgiver for bransjen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Les om utvalgets aktiviteter:

Høringsinnspill – stortinget.no

Høye energipriser og økt politisk trykk | Lederne

Energikonferansen: Bærekraftige tiltak for norsk industri og ny energirapport | Lederne

Energinasjonen_Norge_rapport_2022_web.pdf (wpd.digital)