Energikonferansen 2022:

Energikonferansen: Bærekraftige tiltak for norsk industri og ny energirapport

Lederne satt bærekraft i norsk industri på dagsordenen på årets energikonferanse. Den ble arrangert av Ledernes aluminiumsutvalg i Porsgrunn tirsdag 13. september, der også den ferske rapporten "Energinasjonen Norge" ble lansert. Den tar for seg vekstpotensialet til etablerte og nye næringer i energisektoren.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato
Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.
Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

På årets energikonferanse presenterte sentrale industri- og næringsaktører, innen ulike sektorer, deres virksomheter og deres bærekraftige og fremtidsrettede løsninger på ulike energiutfordringer.

Programmet ble åpnet av Porsgrunns ordfører Robin Kåss. Han guidet publikum gjennom Porsgrunns historiske utvikling frem til i dag, dagens næringsvirksomhet og den grønne omstillingen i kommunen. Prosessindustrien dominerer i næringsparken på Herøya, med noen av verdens største selskaper til stede, og industrien er på god vei med den grønne omstillingen. Mange av selskapene er verdensledende på området.

Rapportlansering

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, hadde gleden av å lansere den nye rapporten “Energinasjonen Norge – vekstpotensial gjennom etablerte og nye næringer”. Det er Menon Economics som har utarbeidet rapporten, og den utgjør et kunnskapsbasert grunnlag for å belyse fremtiden for de norske energinæringene.

Forbundsleder Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen på Energikonferansen 2022.

Rapporten blir sett i lys av en endret energi- og sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, samt de ambisiøse målsetningene Norge og de europeiske landene har for å redusere utslipp av klimagasser. Resultatene viser at det er fullt mulig å nå både energi- og klimapolitiske målsetninger, samtidig som vi ivaretar energisikkerheten.

Rapporten viser at Norge er godt posisjonert til å øke verdiskapingen i energinæringene når verden går mot et lavutslippssamfunn.

– Hvis Norge skal møte sine klimaforpliktelser må eksisterende kompetanse og teknologi bevares og transformeres. Norge må velge en næringspolitikk der vi ikke forhandler bort våre komparative fortrinn, kommenterer Ingvartsen.

Ifølge Ingvartsen står næringsaktørene i kø, og arbeidstakere i eksisterende næringer står klare til å bidra til en overgang fra en næring og samfunnsøkonomi basert på fossil energieksport, til en fremtid der Norge igjen kan spille rollen som en ledende energinasjon.

– Rapporten forteller oss blant annet at vi bør og må satse på alternativ energi. Ikke bare på grunn av det forbedrede klimaet, men fordi det rene alternativet til sist vil lønne seg på lang sikt. Før den tid må vi ha med oss myndighetene for å holde disse teknologiene kostnadseffektive og klare for markedseksponering, sier Ingvartsen.

Grønt industriløft

Regjeringen var representert ved statssekretær Janicke Andreassen (Ap) fra Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretæren forklarte detaljene rundt “Veikart for grønt industriløft”, som er den nåværende regjeringens plan for å sette fart på den grønne omstillingen av norsk industri.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Janicke Andreassen.
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Janicke Andreassen.

– Norge skal redusere de nasjonale utslippene med 55 prosent innen 2030, ifølge Paris-avtalen. Vi skal klare det ved å utvikle og tilpasse energien og industrien. Vi i Norge har alltid hatt et fortrinn med ren energiproduksjon basert på vannkraft. Nå har vi en stor mulighet til å tilrettelegge for det grønne skiftet, sa statssekretæren.

Planen setter seg fore å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på landets naturressurser, kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn. Ifølge veikartet vil industriløftet bidra til å sette fart på omstillingen, skape jobber over hele landet, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene.

Andreassen ble tidvis møtt med kritiske spørsmål og korte innlegg om de høye strømprisenes negative effekt for industrien, og for selve gjennomføringen av det grønne skiftet.

Gjør CO₂ om til ny råvare

Allerede i 2021 gratulerte Sverre Gotaas, adm.dir. i Herøya Industripark AS, SINTEF Industri med et nytt og stort EU-finansiert prosjekt på 400 mill. kroner som heter PYROCO₂. På grunn av pandemien har den offisielle åpningen av prosjektet vært utsatt helt til september i år.

Leder for Herøya industripark, Sverre Gotaas.
Leder for Herøya industripark, Sverre Gotaas.

PYROCO₂ er en del av EUs Grønne giv-prosjekt (European Green Deal); et industridrevet konsortium av 20 partnere fra 11 land med bred geografisk spredning, der Herøya Industripark er en av partnerne. På et demoanlegg i Herøya Industripark skal CO₂-spisende bakterier gjøre om CO₂ til kjemikaliet aceton, som kan brukes til å lage blant annet plast og andre produkter.

-Dette er et veldig interessant prosjekt, og representerer en smart tankegang. Her bruker man CO₂ for å drive naturlige prosesser som igjen skaper en ny råvare, kommenterer Gotaas.

PYROCCO₂ er et såkalt CCU-prosjekt (Carbon Capture Utilisation), og vil offisielt bli åpnet 21. september i Porsgrunn.

Industrien trenger langsiktige og forutsigbare rammevilkår

Felles for de fleste foredragsholderne, som holdt sine innlegg om deres bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, er at de bekymrer seg for skyhøye strømpriser, manglende nettkapasitet og tilretteleggingen som må til fra politisk side til å gjennomføre den grønne omstillingen.

Publisert i Nytt fra Lederne