Forkastet vanlige ansatte i Algerie-granskning

Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i avdeling 158 i Statoil mener de ansattes rolle i granskningsarbeidet etter terroraksjonen i Algerie ikke er klar nok.

Les mer i Stavanger Aftenblad