Meningsløse angrep på turnus og lønnskostnader på sokkelen

Det har over lengre tid vært mange angrep på offshore turnusordninger og lønn i media, en av den mest provoserende uttalelsene kom fra milliardæren Jens Ulltveit-Moe i Dagens Næringsliv.
Disse påstandene er basert på uvitenhet og bakenforliggende motiver.

Leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård har tilbakevist angrepene i flere fora, også i radio (NRK) denne uken. Hør intervjuet her

Det er viktig å se hva Statoil sier, og viser her til et intervju med personaldirektør i UPN Asbjørn Løve i Bergens Tidende 7.februar, der det står følgende:
Hos Statoil er de enige i at de må effektivisere arbeidet på sokkelen, men avviser blankt at det er diskusjoner om turnusordningen. Dette er ikke et tema hos oss i dag, sier Asbjørn Løve som er personaldirektør for norsk sokkel i oljeselskapet.

Det vil være meget oppsiktsvekkende hvis oljeselskapene går til det skrittet å forsøke å endre turnusordningene, fordi selskapene da vil pådra seg økte lønnskostnader på 7,71 % pluss betydelig økte pensjon og transportkostnader, som er forskjellen på 2-4 ordningen i forhold til 2-4-2-3. Det er ikke lønnskostnadene som er årsaken til økte kostnader på Norsk Sokkel.