Stønad ved arbeidsledighet og permitering

Du som er arbeidsledig eller permittert kan søke om økonomisk støtte. Støtten gir deg kr. 135 pr. dag i maksimum 100 dager – en maks utbetaling på kr. 13.500.

Følgende regler gjelder for å være berettiget til stønad:

  • Man må være arbeidssøkende, arbeidsfør og uforskyldt blitt arbeidsledig/permittert (50 prosent eller mer)
  • Ha betalt ordinær kontingent i minst 12 måneder og samtidig være á jour med kontingent før stønad kan utbetales. Stønaden betales ut etterskuddsvis, men ikke lenger tilbake enn 6 måneder.
  • Det beregnes støtte ut ifra 6 dager pr uke.
  • Er maksimal støtte utbetalt (100 dager), må man for å opparbeide seg ny rett til støtte ved arbeidsledighet, ha innbetalt full kontingent i 12 måneder etter at en sist mottok slik støtte.
  • Antall stønadsdager er begrenset til 200 dager i løpet av en periode på 5 år.
  • Arbeidsledigheten må vare mer enn 6 dager, og det betales full kontingent i perioden man mottar støtte fra Lederne.
  • Det må søkes på eget skjema sammen med meldekortet fra NAV. Det er dette meldekortet som bekrefter antall dager du er berettiget til stønad.
  • Er man fortsatt arbeidsledig etter 100 dager kan du søke om redusert kontingent.

 

Kontakt

Kontakt Lederne på tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no. Søknadsskjema om stønad ved arbeidsledighet klikk her