Lønnssamtale

Det beste rådet til deg som skal ha personlig lønnssamtale er nøye forberedelse. Forberedelsene består i at du samler fakta og tenker gjennom argumentene dine og hva du vil oppnå. Forberedelsene bør i prinsippet begynne allerede kort tid etter forrige forhandling.

I tillegg til kollektive lønnsforhandlinger, er det i noen av tariffavtalene nedfelt en rett til å individuelt forhandle om lønn, eller en rett til å be om en lønnssamtale. Det vil si at den enkelte arbeidstaker har en mulighet til påvirke lønnsfastsettelsen i større grad enn ved kun forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Dersom man ikke er omfattet av en tariffavtale, har man normalt ikke denne retten. I slike tilfeller fremkommer retten til lønnsregulering ofte i arbeidsavtalen eller personalhåndboken. Selv om arbeidsgiver ikke er forpliktet til å avholde en lønnssamtale, er det ingenting i veien å be om det.

Individuelle tillegget gis til enkelte ansatte etter bestemte kriterier som partene har blitt enige om. Vanlige kriterier er ansvaret du har i stillingen, innsatsen du gjør, kompetansen din, og resultatene du har oppnådd. Merk at lønnssamtalen ikke er en forhandling, men en mulighet til å fortelle lederen din hvordan du leverer på kriteriene.

Noen synes at det er ubehagelig med en lønnssamtale. Men den er viktig for å synliggjøre hvilket ansvar og kompetanse du har, og hvilke resultater du mener din innsats gir. Samtidig kan du også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter til lønnsregulering senere.

Tips til lønnsamtale

Her kan du lese om hva du bør undersøke før lønnsamtalen din og hva du forventer å oppnå med samtalen. Det er lurt å ha notater og skrive ned hva som blir sagt under selve samtalen.