Forbredelser til lokale lønnsforhandlinger

Velg først et forhandlingsutvalg som gjerne kan bestå av hovedtillitsvalgt, styremedlem og et medlem med økonomikompetanse. Forhandlingsutvalget må ha fullmakt til å gjennomføre forhandlingene på vegne av medlemmene. Fordel oppgaver mellom medlemmene i forhandlingsutvalget. Hvem er sterk på hva? Hvem skal være referent? Hvem skal føre ordet? Det kan godt være slik at en annen har ansvar for å redegjøre for et spesifikt forhold. Meld fra skriftlig til bedriften at dere ønsker forhandlinger.

Utarbeidelse av krav

Kommer de tillitsvalgte til forhandlingsmøtet med kun generelle synspunkter er sjansen stor for at man forlater forhandlingene uten noe forpliktende resultat. Forhandlingsutvalget må utarbeide konkrete krav og en gjennomarbeidet argumentasjon knyttet til kravene. Kravene bør være utarbeidet i samråd med medlemmene slik at alle har en felles forståelse for kravene og slik at forhandlingsutvalget har forankret kravene mest mulig i medlemsgruppen. Forankring av kravene innebærer nødvendigvis ikke at forhandlingsutvalget kan diskutere andre alternativer i forhandlingene.

Avhold medlemsmøte i forkant av det første forhandlingsmøtet. Informer medlemmene om forhandlingsutvalgets opplegg. Ikke gi medlemmene urealistiske forventninger, og sørg for å ha medlemmenes tilslutning til kravene. Innspill fra medlemmene kan gjøre det nødvendig å korrigere kravene.

Lønnspolitikk

Bedriftens lønnspolitikk er det viktigste virkemiddelet for å kvalitetssikre den lokale lønnsfastsettelsen. Lønnspolitikken skal vise hvordan medarbeiderne kan påvirke sin egen lønnsutvikling. Dette gjøres med retningslinjer for hvordan arbeidsinnsats, kompetanse, ansvar og resultat vurderes og kompenseres. Den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å øke sin lønn gjennom for eksempel kompetanseutvikling, økt ansvar, fleksibilitet eller forbedrede resultater. Dersom det ikke allerede finnes en lønnspolitikk i bedriften bør det jobbes for å få på plass en skriftlig lønnspolitikk før de lokale forhandlingene tar til.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86

Les også: