Kontroll av resultatene

Når forhandlingene er avsluttet og protokollen undertegnet gjenstår det å kontrollere resultatene og vurdere eventuelle urimelige utslag.

Forhandlingsresultatet må vurderes i forhold til kravene som ble satt frem. Hva gikk bra og hvorfor? Hva gikk galt og hvorfor? Hvordan fungerte forhandlingsutvalget? Hva kan forbedres til neste gang? Innkall til medlemsmøte og informer medlemmene om forhandlingsresultatet.

Ledernes behov for informasjon

Din rådgiver i Lederne har behov for en oversikt over hvilke krav dere stilte og de tilbud som ble gitt. Disse opplysningene er det viktig for oss å få så tidlig som mulig slik at vi kan bruke dem i vår rådgivning. Resultatene dere oppnår er det også viktig at vi får tilgang til for å få et samlet bilde av lønnsutviklingen.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86

 

Les også: