Bedragersyndromet – slik håndterer du følelsen av å være en bedrager på jobb.
BLI TRYGGERE I ROLLEN SOM LEDER

Bedragersyndromet: Slik håndterer du følelsen

Jeg er egentlig ikke så flink i jobben min og det er nok bare et tidsspørsmål før lederen og kollegaene mine oppdager det. Kjenner du deg igjen? Her er gode råd for å håndtere følelsen.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Fenomenet bedragersyndrom, eller Impostor Syndrome på engelsk, ble først beskrevet av de amerikanske psykologene Pauline R. Clance og Suzanne A. Imes i en forskningsartikkel i 1978.

Den gang fokuserte de på høyt presterende kvinner, men nyere forskning tyder på at menn og kvinner er like mye utsatt.

Følelsen kan opptre hos alle ansatte og på alle nivåer av ledelse, men nye ledere er særlig utsatt. Blant annet fordi de stadig blir satt i situasjoner som er nye for dem, og fordi andre stiller krav om kunnskap de ikke enda har tilegnet seg.

 

Hold deg oppdatert på ledelse!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

 

Typiske kjennetegn for bedragersyndromet

De det gjelder har en iboende redsel for å bli avslørt som inkompetent og som en bedrager, tross at de er høyt kompetente og oppnår suksess i jobben sin.

De har gjerne høy tillit fra både leder og kollegaer – men føler likevel at de har steget altfor raskt i gradene, at suksessen skyldes en «glipp» og at anseelsen de får er ufortjent.

Les også: Ikke la frykt ødelegge!

Ifølge psykologisk.no er det ikke snakk om falsk beskjedenhet eller sviktende selvtillit, men en urovekkende mistillit til egen kompetanse og lite tro på at man virkelig kan det lederen eller kollegaene tror man kan.

– Ofte bortforklarer man egen suksess med fraser som «jeg hadde bare flaks» eller «det var egentlig ikke på grunn av meg», forteller ledercoach Anamaria Nino-Murcia til fastcompany.com.

 

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Det lønner seg å være medlem av Lederne! Vi tilbyr de aller beste og mest relevante medlemsfordelene.

 

Skrev bok om egne erfaringer

Julie Zhou, tidligere visepresident for produktdesign i Facebook, har skrevet bestselgeren «The Making of a Manager» som tar for seg fenomenet.

Zhou var bare 25 år gammel da hun fikk sin første lederstilling i Facebook. I løpet av den første tiden som leder gjorde hun en rekke feil og begynte å tvile på egen egnethet som leder.

Les også: Hvordan lykkes som ung leder?

For å håndtere følelsen av å være en bedrager startet hun å blogge om erfaringene sine som leder i et selskap i sterk vekst.

Zhou beskriver bedragersyndromet som en følelse av å ikke være verdig jobben du er satt til å gjøre og følelsen av å ikke ane hva du egentlig holder på med.

Boken hennes er ment som en hjelp til alle som opplever det samme og gir nyttige råd til hvordan du vokser deg inn i lederrollen.

Her er hennes tips til alle som føler seg som en bedrager på jobb:

 1. Bli kjent med styrkene og svakhetene dine. Jobb konkret for å forbedre svakhetene dine.
 2. Identifiser hvilke jobbsituasjoner som får frem gode og dårlige sider. Forsøk å skape et miljø der du trives godt og der dine gode sider kommer frem.
 3. Ta kontroll over de negative følelsene og tankene dine. Skriv ned hva som gjør deg stresset. Husk at tanker og følelser ikke alltid er rasjonelle.
 4. Del bekymringene dine med noen på arbeidsplassen. Det kan gi deg gode innspill og refleksjoner, samtidig som du tar eierskap til usikkerheten.
 5. Sett pris på de små seirene. Skriv ned minst tre ting du er fornøyd med i løpet av dagen.
 6. Vis omsorg for deg selv. Gi deg selv litt slakk, spesielt når det er hektisk og følelsene tar overhånd.

Hva kan du som leder gjøre for dine ansatte?

 • Vis at du setter pris på den enkelte ansatte.
 • Del åpent om egne feiltrinn før du gir kritikk.
 • Gi hyppig tilbakemelding og ros fremskritt.
 • Vær tydelig på hvilke forventninger som stilles.
 • Ikke krisemaksimer dersom medarbeideren har gjort en feil – vær heller støttende og oppmuntrende.

 

Kilder: chef.se, dalecarnegie.no og forskerforum.no

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.