Bli tryggere i rollen din

Hun utfordrer deg til å tenke på verdiene dine

Hvilke verdier har du, og hvilke verdier har medarbeiderne dine? Klarer du å svare på det, vil du merke stor forskjell i hverdagen. Om ikke bør du kanskje lytte til denne danseren.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
NTB Scanpix
Dato

Therese Cleve-Stiansen er best kjent som proffdanser gjennom sju sesonger av TV2-serien «Skal vi danse». Med bakgrunn som utøver, trener og med en mastergrad i NLP (Nevro Lingvistisk programmering) har hun utviklet kurs innen personlig utvikling og lederskap, og holder foredrag om coaching gjennom selskapet Movimenti. Både i februar og august holder hun todagerskurs på Farris bad og Holmsbu spa, både for medlemmer av Lederne og for andre som er interesserte.

– Det jeg brenner for, er hvordan man skal bygge styrke og trygghet i den man er, både privat og som leder. Det handler mye om verdier, de er selve grunnmuren i den vi er, sier Cleve-Stiansen.

Hun mener verdiene man har er med på å opprettholde og styrke selvfølelsen, og påvirker hvordan vi oppfatter ulike situasjoner. I tillegg mener hun de er avgjørende for hvordan vi tenker og måten vi fanger opp informasjon på.

– Verdiene påvirker hva vi motiveres av og hvordan vi evaluerer situasjoner og ikke minst menneskene vi har rundt oss. De er en viktig del av vår identitet og er de grunnleggende prinsippene vi lever etter. For å kunne stå støtt i seg selv bør man være bevisst på sitt verdigrunnlag – da vil man lettere forstå sine følelser og reaksjoner, sier Cleve-Stiansen.

Vi har alle opplevd nederlag og fiaskoer, men reagerer ulikt når vi opplever dem. Cleve-Stiansen mener det er viktig å erkjenne at det alltid finnes noe læring i hendelsen, som man kan ta med seg videre. Hun mener vi må bli flinkere til å ta oss tid til å reflektere over hva som gikk galt, og hvorfor resultatet ikke ble slik vi hadde forestilt oss. Da kan vi tenke over hva vi skal gjøre annerledes neste gang vi havner i en tilsvarende situasjon, sier hun.

therese-cleve-stiansen_foredrag
Therese Cleve-Stiansen holder kurs i hvordan du kan bli enda tydeligere i din rolle, enten det er som kollega, leder eller forelder. (Foto: Movimenti)

Sett av tid til medarbeiderne

En god øvelse kan være å se tilbake på situasjoner man har opplevd som utfordrende, og forsøke å identifisere hva som utløste ubehaget. Cleve-Stiansen oppfordrer også alle til jevnlig å gjøre en avsjekk på hva man rangerer som sine tre viktigste verdier.

– Når man er bevisst på sin verdiplattform er det lettere å ta dette med i jobbsammenheng, ikke minst når man sitter i en lederrolle.

Hun trekker fra et eksempel: Som leder får du beskjed om å gjennomføre noen tiltak du synes er ubehagelig. Hvis du får en slik beskjed ofte, vil du etter hvert kjenne et ubehag ved å gå på jobb, fordi du må utføre oppgaver som går på akkord med det du opplever som viktig og kan stå inne for. Du vil kanskje begynne å spørre deg selv om du er på rett sted? Kanskje bør du isteden konfrontere ledelsen med det du opplever, og foreslå en annen fremgangsmåte som du personlig opplever du kan stå inne for.

Samtidig mener hun at en leder bør sørge for at medarbeiderne blir bevisst på sitt verdigrunnlag.

– Sett av tid til å bli kjent med medarbeiderene dine på et personlig plan. Hva er viktig for den enkelte på arbeidsplassen? Hva skal til for at de skal glede seg til å komme på jobb, gjøre en god innsats, bruke sine styrker for igjen å oppleve mestring? Det er få ledere som tar slike samtaler grundig nok, fastslår hun.

Er du bevisst på verdiene dine?

Cleve-Stiansen mener en god leder kjenner sine egne og medarbeidernes styrker.

– En styrke kan være så mangt. At man er en god samtalepartner, en god formilder, strukturert, kreativ, målrettet, løsningsorientert, ser muligheter fremfor begrensinger og så videre. Når man har identifisert sine styrker kan man lettere bruke dem både privat og på jobb, og det vil gi mer mestring og flyt i hverdagen.

Hun oppfordrer deg også til å definere de ulike rollene du har, basert på ditt eget verdigrunnlag. Hvordan påvirker det hvordan du er som leder, forelder, kjæreste og venn? Trolig vil det utfordre deg til å prøve ut noe nytt, som krever det lille ekstra av deg. Tenker du bevisst på hvordan du tar hensyn til verdiene dine i de ulike rollene, vil du stå stødigere, utstråle trygghet og få frem det beste i deg.

Har du det godt og er trygg på deg selv, blir du også en bedre forelder, kjæreste, kollega og leder.

Therese Cleve-Stiansen

– Istedenfor å sammenligne oss med andre bør vi heller la oss inspirere og lære av andre. Fortell andre at de har en egenskap du synes er fascinerende og vær nysgjerrig etter å lære. Da oppnår du både å gi positiv feedback, lærer noe selv, skaper en raus og positiv kultur, samtidig som hele teamet blir bevisst på hverandres styrker. Da vil det også være lettere å fordele arbeidsoppgavene riktig, og folk vil trives bedre på jobben, sier Cleve-Stiansen.

For å bli en god utgave av seg selv er det viktig at man tar valg, både på jobb og privat, som gir energi.

– Hvis du ikke har det bra – enten på jobben eller hjemme, bør du forsøke å finne ut hvor ubehaget kommer fra og gjør noe med det. Har du det godt og er trygg på deg selv, blir du også en bedre forelder, kjæreste, kollega og leder, sier Cleve-Stiansen.

Publisert i Karriere