Slik skaper du psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet i en organisasjon innebærer at det er aksept for å ytre sine meninger, stille spørsmål og gjøre feil.

Tekst
Inger Kringlebotten
Foto
Getty Images
Dato

De ansatte må føle seg trygge og komfortable med å dele ideer, ta risiko og være åpne om bekymringer, uten frykt for negative konsekvenser. Psykologisk trygghet er avgjørende for å skape et arbeidsmiljø som fremmer trivsel, læring, produktivitet og innovasjon. Ved å vise tillit, oppmuntre til åpen kommunikasjon og verdsette mangfold, kan du skape et klima der ansatte føler seg trygge, engasjerte og villige til å yte sitt beste.

Tillit og respekt

Det er viktig å vise tillit til ansatte, delegere oppgaver og gi dem rom til å være delaktige og ta egne beslutninger. Videre må du behandle alle med respekt, verdsette deres bidrag og lytte aktivt til deres meninger og bekymringer. En autentisk lederstil bidrar til å skape psykologisk trygghet.

Åpen og tydelig

Det bør jobbes for en kultur som oppmuntrer til, og legger til rette for åpen dialog og diskusjon. Et miljø der alle kan uttrykke sine meninger og utfordre dagens situasjon og rutiner, uten frykt for negative konsekvenser. Vær tydelig, bruk klart språk og unngå formuleringer som kan mistolkes.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Mangfold og inkludering

Skap et inkluderende arbeidsmiljø der ulike perspektiver og bakgrunner blir verdsatt. Oppfordre til åpne diskusjoner og sørg for at alle ansatte føler seg inkludert, respektert og anerkjent for sine perspektiver og bidrag.

Konstruktiv tilbakemelding

Vær åpen for både å gi og motta konstruktiv tilbakemelding. Gi ros og anerkjennelse når det er fortjent, og bruk tilbakemelding som en mulighet for læring og vekst. Husk at en positiv og vennlig atmosfære gir mer rom for tilbakemeldinger.

Feiling fremmer læring

Å erkjenne våre feil gjør at vi kan lære av dem. Aksepter at feil kan oppstå, og bruk dem som muligheter for læring. Fremhev viktigheten av å eksperimentere og prøve nye tilnærminger.

Kilder: Arbeidstilsynet, ledernytt, HR magasinet, idebanken