Hersketeknikker på jobb

De fleste av oss utsettes for hersketeknikker en gang iblant. Opplever du det ofte kan det gå på bekostning av både helse og trivsel. Her er tips til hva du kan gjøre for å stå sterkere i møte med de ubehagelige teknikkene.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Adobe Stock (KI)
Dato
Hva er hersketeknikk?

En hersketeknikk er en teknikk som blir brukt for å herske over enkeltpersoner eller grupper. Hersketeknikker er utbredt i arbeidslivet og et stort samfunnsproblem, og handler om å få overtaket i en situasjon, om usikkerhet, utrygghet og ønsket om å hevde seg.

Lederne har mottatt fortvilte henvendelser fra flere medlemmer gjennom årenes løp, der de viser til eksempler på hersketeknikker de har blitt utsatt for på jobb.

Hvilke hersketeknikker finnes?

Psykolog Berit Ås definerte i 1979 fem hersketeknikker basert på sine erfaringer som kvinne i politikken:

  • Latterliggjøring skjer når ens innsats blir hånet eller ledd av, at man blir kalt hysterisk eller dramatisk, eller blir redusert til å kun være interessant i form av sitt utseende eller karakteristikk.
  • Usynliggjøring handler om å bli forbigått eller «overkjørt», og gir følelsen av å være uviktig eller betydningsløs.
  • Tilbakeholdelse av informasjon skjer når en person bevisst velger å kun gi viktig informasjon til enkelte personer som vedkommende respekterer.
  • Fordømmelse uansett hva du gjør brukes som regel overfor de en har fordommer mot, og resulterer i at man fordeler skyld ut i fra ting som ikke har noe med den aktuelle saken å gjøre.
  • Påføring av skyld og skam kan minne om flere av de nevnte teknikkene, og utføres ofte ved å latterliggjøre, ydmyke, blottstille og/eller krenke noen for måten de tenker og handler.

Bruken av hersketeknikker er veldig vanlig, også i privatlivet. Ikke alt er like utspekulert og ofte brukes de helt ubevisst.

Hvordan identifisere hersketeknikker?

De fleste av oss har opplevd at en leder eller kollega får oss til å føle oss små og usynlige – mest sannsynlig har du også mer eller mindre ubevisst brukt hersketeknikker selv fra tid til annen, enten det er på jobben eller i privatlivet. For å stå opp mot hersketeknikker må de først identifiseres, og det kan være vanskelig. Like gjerne som konkrete ord og handlinger kan de komme til uttrykk som subtile endringer i kroppsspråk. Det er ikke en gang sikkert at den som utøver hersketeknikkene er klar over det selv. Hersketeknikker kan betegnes som en form for ufin kommunikasjon.

Hvordan takle hersketeknikker?

Folk som bruker hersketeknikker i hverdagen gjør det ofte av usikkerhet på seg selv og andre. Det er lett å bli vippet av pinnen av de ubehagelige teknikkene, men er du bevisst på dem og vet hvordan møte dem, kan du hjelpe både deg selv og den som utøver hersketeknikker til å unngå dem i fremtiden.

Her er fem tips:

1. Ta en pause for å gi deg selv tid til å forstå situasjonen før du agerer i den. Den som bruker hersketeknikken vil på den måten også erfare at den ikke fungerer like godt på deg.

2. Få oversikt over situasjonen, og forsøk å kartlegge hvilke teknikker som brukes. Blir du for eksempel latterliggjort eller bagatellisert på noe vis? Hva sier vedkommende med kroppsspråket sitt?

Sjiraffspråket er en god metode som hjelper deg til å få oversikt over en ubehagelig situasjon, og blant annet definere hva som foregår, samt følelsene og behovene som oppstod i den.

3. Ikke “bit på” og gå til personangrep. Det setter deg i ubalanse og skaper nettopp den usikkerheten som kan være intensjonen til den som har brukt hersketeknikken på deg.

4. Husk at det ikke er du som er problemet. Snakk med en du stoler på, og forsøk å finne ut av hva som kan drive personen til å bruke hersketeknikker, og hva du kan gjøre for å løse problemet.

5. Effektive virkemidler mot hersketeknikker kan være å rose vedkommende, anerkjenne eller bruke humor for å løfte personen. Fungerer det ikke, bør du ta den vanskelige praten der du forteller hva du opplever og hvordan det virker på deg.

Tips til praten finner du her.

Hvordan forebygge mot hersketeknikker?

På jobb kan en raus kultur være med å forebygge bruken av hersketeknikker. God kommunikasjon på arbeidsplassen kan hjelpe virksomheten med å bygge opp en rausere kultur, og kommunikasjon og konflikthåndtering kan i seg selv være med på å forebygge. Klar og god kommunikasjon på jobb bygger i tillegg tillit og motivasjon. Er det på tide å ta noen steg opp i kommunikasjonstrappen?

Ifølge boken «Hersketeknikk – en slags håndbok» av Hilde Sandvik og Jon Risdal har personer som hersker ulike forkledninger som for eksempel “bølle”, “drage” eller “verdensmester”. Hvis du lærer deg å se etter visse tegn blir det enklere å avvæpne dem og dermed pulverisere den makten de ønsker å ha over deg.

Her er en oversikt over 9 hersketyper du bør vokte deg for og hvordan takle dem.

Fryktledelse – en hersketeknikk?

Noen ledere har siktet seg inn på sjefsstillinger fordi de liker å herske over andre, mens andre frykter å miste posisjonen hvis de ikke utøver makt over sine ansatte. Faktum er at fryktbasert ledelse gjennomsyrer mange arbeidsplasser. Det bidrar til en usunn kultur preget av ufin kommunikasjon også mellom medarbeiderne.

Et medlem forteller om en ubehagelig sjef.

Fryktledelse gjør livet enklere for ledere, fordi de slipper å forholde seg til motforestillinger, hevder BI-professor Jan Ketil Arnulf som mener fryktbaserte ledere ofte er utstyrt med høye ambisjoner og lav empati. Kombinasjonen kan potensielt være en kruttladning mot et godt arbeidsmiljø. Lær mer om fryktbasert ledelse her.

Lederens ansvar

En støttende og rettferdig ledelse påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet positivt. Ledere har særlig ansvar for å legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø, der ansatte kan føle seg trygge og ivaretatte. Derfor er det viktig at de som sitter i lederposisjoner setter ned foten for ufin atferd, frekke kommentarer, latterliggjøring og ekskludering, og sørger for et arbeidsklima preget av åpenhet og rom for konstruktive tilbakemeldinger. Med utstrakt bruk av hjemmekontor er lederens årvåkenhet og evner til å “sjekke inn” med ansatte, kanskje enda viktigere enn før.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler