Boktips bøker om ledelse
FAGLIG PÅFYLL

Boktips: 5 bøker om ledelse

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget også i ferien! Her er våre beste anbefalinger på gode bøker for ledere.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Sommerferien nærmer seg og for deg som er leder er det en ypperlig anledning til å få litt faglig påfyll. Det finnes et hav av gode bøker om ledelse – vi har plukket ut fem boktips som du kan laste ned gratis fra nettsiden vår.

«Lederskapsteorier»

Paul Newton

Boka beskriver ti av de mest populære ledelsesteoriene- og modellene i vår tid. La deg inspirere til å utvikle din egen lederstil basert på din personlighet, på den aktuelle oppgaven og på teamet du leder.

Forfatter Paul Newton har jobbet med IT- og prosjektledelse i over 30 år, og har blant annet utviklet en rekke Internett-baserte selskaper.

Boka gir en innføring i følgende ledelsesteorier:

 1. Handlingssentrert lederskap
 2. Lederskapsgitteret til Blake og Mouton
 3. Prosessmodellen til lederskap av Dunham & Pierce
 4. Fiedlers kontingensmodell
 5. French & Ravens fem maktformer
 6. Hersey og Blanchard, situasjonsbestemt ledelse
 7. Tannenbaum og Schmidts lederskapskontinuum
 8. Rammeverk rundt Lewins lederstiler
 9. Sti-vei-teorien
 10. Zenger & Folkmans 10 fatale lederfeil

Vi bygger gode ledere!

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Lederne og meld deg inn her.

«Praktisk mindfulness – hvordan gå fra stresset til avslappet»

Jean Gilhead

På norsk kalles mindfulness gjerne for «oppmerksomt nærvær» Det er basert på en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhismen, og handler om å være til stede med åpent sinn i nuet – å legge merke til hva vi gjør mens vi gjør det, hva vi tenker mens vi tenker det og hvordan vi føler mens vi føler det. Gjennom praktiske øvelser lærer boka deg å oppnå en dypere bevissthet og redusere stressnivået. Boka oppsummerer mindfulness i fem ord: «Følg med og slapp av».

Forfatter Jean Gilhead har i mer enn 30 år jobbet med personlig utvikling, livscoaching og trening i kommunikasjonsevner for enkeltpersoner og selskaper.

«Forbedre hukommelsen – skjerp hjernen»

Harold Taylor

Å organisere tankene dine er like viktig som å organisere skrivebordet ditt. Akkurat som tidsstyring er viktig for effektiviteten til ledere, så er kontroll på hukommelsen like viktig for vår personlige produktivitet og suksess. Mange av oss er dårlige lyttere. 75 prosent av det vi hører er glemt innen to måneder, og vi glemmer mellom en tredjedel og halvparten av hva vi hører innen åtte timer. I denne boka lærer du smarte teknikker for å gi hukommelsen din en hjelpende hånd, for eksempel hvordan du lettere kan huske navn, ansikt og statistikk.

Forfatter Harold Taylor har skrevet 36 bøker om effektiv tidsstyring.

«Icebreakers»

Eric Garner

Opprinnelig ble en «icebreaker» brukt ved starten av et kurs for å bryte isen mellom mennesker som var utenfor sitt normale arbeidsmiljø, og kanskje følte seg nervøse og engstelige. Denne boka presenterer 65 «isbrytere» som er effektive og enkle å bruke, for eksempel å be alle i gruppe om å fortelle fornavnet sitt, hva det betyr for vedkommendes familie, morsomme episoder knyttet til navnet og så videre. Et annet eksempel er å be deltakerne skrive ned tre fakta om seg selv – to sanne og et falskt. Deretter gjetter de andre på hvilke som er usanne.

Forfatter Eric Garner grunnla ManageTrainLearn i 1995 og har lang erfaring innen ledertrening og teambygging.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

«Introduksjon til NLP»

Kari Lise Barstad

Nevrolingvistisk programmering (NLP) fokuserer på sammenhengen mellom språket og de «programmene» vi har liggende i hjernen og kroppen som bestemmer atferdsmønsteret vårt. Ledere kan ha godt utbytte av å lære NLP-teknikker. De vil ved å tilegne seg større grad av selvinnsikt og motivasjons- og ledelses-strategier kunne begeistre sine ansatte til bedre trivsel, og større ytelse.

Forfatter Kari Lise Barstad har kompetanse og erfaring innen ledelse, pedagogikk, økonomi og administrasjon i privat og offentlig sektor både i Norge og i utlandet.

Hun har studert NLP og coaching i både England og USA.

Fant du inspirasjon til en bok om ledelse du har lyst til å lese?  Få flere boktips og last ned e-bøkene gratis her.

 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.