Mikrolæring gir mye på kort tid

Kompetanseutvikling i tråd med stadig nye behov for kunnskap er viktigere enn noen gang. Men har du tid? Med små porsjoner lærer du mer, og det er lettere å få plass til nødvendig påfyll i en travel hverdag.

Tekst
Anne. Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det kan være vanskelig å finne modeller for kompetanseutvikling som fungerer uten at det oppleves som en truende tidstyv. Å satse på mikrolæring kan være en god løsning, for kontinuerlig læring er viktig av flere årsaker: medarbeiderne ønsker og krever ny kunnskap, du som leder trenger det, og ikke minst er det helt nødvendig for å opprettholde konkurransekraften i et tøft marked.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Lærende kultur

Morselskapet til svenske utbildning.se, Educations Media Group, har gjennomført en undersøkelse i USA som viser at 42 prosent av de spurte HR-lederne mente at medarbeiderne i deres virksomhet var svært engasjerte i kompetanseutvikling. De rapporterte også at de samme er mest interessert i virksomheten de jobber i. Dessuten viser studien at faren for at ansatte slutter innen tre år, er dobbelt så stor når ledelsen ikke tar behover for ny kunnskap på alvor.

Ledere som selv er opptatt av å lære bidrar til en lærende kultur, og hever ikke bare sitt eget kunnskapsnivå, men hele arbeidsplassens.

Her noen av de mange trendene innen digital læring, som i stor grad kan bakes inn i arbeidsdagen:

Mikrolæring handler om korte sesjoner med aktiv læring, og kan foregå på flere måter og integreres i arbeidshverdagen. Det kan for eksempel være videoer, presentasjoner, tekster, simuleringer, coaching, oppgaver og sosialt samspill med kollegene.

Spillifisering bruker elementer fra spillverdenen, for å øke engasjementet. Oppgaver utformes som spill, og det kan brukes poeng og nivåer for å styrke interessen for læring.

VR-læring kan være veldig nyttig fordi det er mulig å simulere virkelige miljøer og utfordringer. Slik får du øvd på å løse oppgavene og problemene som oppstår på en realistisk måte.

Maskinlæring har den fordelen at du kan få påfyll av kunnskap på det nivået du er akkurat nå. Det er mulig fordi PC-en lærer deg å kjenne, og du får oppgaver tilpasset ditt nivå, basert på hva du tidligere har svart.

 

Tenk bare på hvor effektivt det er å se en instruktiv video på YouTube.  Det viser seg dessuten at denne kunnskapen sitter godt.

 

Ny kunnskap fort

Kunnskap i små personer passer oss svært godt. Arbeidslivet er preget av høyt tempo og mange avbrytelser. I tillegg viser forskning at vi har lettere for å ta til oss kunnskap over kortere perioder av gangen, for eksempel i form av videosnutter.

I våre dager er vi vant til å fokusere i kortvarig. Ifølge Journal of Applied Psychology øker læringskapasiteten med 17 prosent ved bruk av mikrolæring i stedet for tradisjonell klasseromsundervisning. Tenk bare på hvor effektivt det er å se en instruktiv video på YouTube.  Det viser seg dessuten at denne kunnskapen sitter godt.

Andre fordeler med mikrolæring er:

  • Du har tid i arbeidshverdagen
  • Du får påfyllet akkurat når du trenger det
  • En undersøkelse fra det amerikanske utdanningsselskapet Axonify viser at mobil mikrolæring gjør at langt flere oppsøker og får ny kunnskap

Kilder: chef.se og ledernytt.no

 

Publisert i Karriere, Ledertips