Bør du takke JA eller NEI til styreverv?

Blant Ledernes medlemsbedrifter finnes det cirka 1500 store og små styrer. Hvilke vurderinger og forberedelser bør du gjøre før du takker JA eller NEI til å gå inn i et styre?

Tekst
Harald Magne Bjørnsen, tillitsvalgt i region Olje & Gass
Foto
iStock
Dato

Å bli spurt om å påta seg et styreverv er en tillitserklæring. Et styre skal blant annet utarbeide strategier, forvalte penger og ikke minst forvalte eiernes interesser. Selv om et styre ikke er direkte involvert i den daglige driften, vil det likevel aktivt påvirke hvordan en bedrift, organisasjon eller et forbund drives. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hva et styreverv innebærer før du takker JA eller NEI.

For eksempel er det av vesentlig betydning å vite hvilket ansvar man påtar seg som styremedlem. Hva sier norsk lov? Hva står i vedtekter? Og hvilke mandat har styret?

Rettslig ansvar

Det er viktig å være klar over ansvaret som følger et styreverv. Det stilles blant annet krav til et styre om å være oppdatert på den økonomiske situasjonen og umiddelbart stoppe skadevirkningene hvis det oppdages mislighold, underslag eller andre spørsmål av økonomisk art. Er egenkapitalen forsvarlig? Er likviditeten god? Er det uoverensstemmelse mellom inntekter og driftsutgifter bør det blinke et faresignal.

 

Det kan være tøft å måtte forsvare avgjørelser som fører til omorganiseringer, nedleggelser eller at gode kolleger mister jobben.

 

Vanskelige avgjørelser

Det kan også dukke opp vanskelige avgjørelser og situasjoner som følge av styrearbeid. Det kan være tøft å måtte forsvare avgjørelser som fører til omorganiseringer, nedleggelser eller at gode kolleger mister jobben. Er det ansenitet eller kompetanse som skal vektlegges ved bemanningskutt? Og hvordan opptrer styret hvis det skjer en ulykke som berører selskapet og de ansatte?

Et grundig forarbeid

Å bevisstgjøre deg på oppgaven vil gjøre deg bedre rustet hvis du velger å ta styrevervet. Det kan også være smart å se på virksomhetens og styrets indre struktur. Hva har skjedd de siste årene? Er tilliten mellom styret og administrasjonen/bedriftsledelsen god? Og hvem setter agenda for styremøtene?

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vurder også om du har kunnskap om forutsetningene for at selskapet skal lykkes. Her kommer konkurrentkunnskap inn i bildet. Hva bestemmer lønnsomhet i det aktuelle markedet, og i hvilken retning bør selskapet styres?

Motiverte styremedlemmer

Men det viktigste spørsmålet du bør stille deg er om du er motivert for å jobbe for den aktuelle virksomheten. Føler du at du kan bidra med din kunnskap, og er du villig til å jobbe for endringer hvis du mener skuta styres i feil retning? Styrearbeid er både spennende og lærerikt, og det kan være en rolle der du virkelig får brukt din kompetanse. Det er et stort behov for dyktige og motiverte styremedlemmer, og det er en unik mulighet til å få være med å utvikle virksomhetens visjon, posisjon og målsetting.

Publisert i Karriere