Relasjoner: Ung mann i lyseblå skjorte smiler.
UNG LEDER

Relasjonsbyggeren

Han er opptatt av å bygge relasjoner, og oppleve hvordan det kan åpne nye dører. Daglig leder Kjetil Krogstad (29) i Smedbakken FUS barnehage ble nominert til Årets Unge Ledere 2017.  

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Privat
Dato

Hvordan er det å være ung leder?

Jeg stortrives. Da jeg startet som leder her, var jeg nest yngst i personalet, og barnehagen var nettopp blitt kjøpt opp av et privat selskap. Det medførte store kulturendringer og nye rutiner, og hele tiden måtte jeg si til meg selv at jeg ikke skal styre, men lede personalet. Det er viktig å dyrke mangfoldet blant de ansatte, ikke minst er aldersdynamikk og kompetanse viktig.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Du ble nominert til Årets Unge Leder?

Ja, og det var gøy å komme videre til Topp 100. Jeg trakk ikke det lengste strået til slutt, men det var fantastisk bare å komme til finalen. Som leder er jeg veldig opptatt av relasjoner, ikke minst når vi rekrutterer nye ansatte. Mellommenneskelige utfordringer trigger meg, og ulike mennesker utfordrer meg på nye måter. Slike prosesser er spennende å være en del av.

 

Du har en allsidig lederutdanning?

Jeg har Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager på BI, så Organisasjon og Ledelse i Volda, og så to år på Ledernes utdanning på OsloMet om Den norske arbeidslivsmodellen. Det er en kombinasjon som gir meg en allsidig innsikt i norsk arbeidsliv. Min karriere som sportsdanser i 18 år har i tillegg lært meg å være fokusert og effektiv når det gjelder.

Lederne tilbyr så mye mer enn en vanlig arbeidstakerorganisasjon, det er derfor jeg er medlem.

Kjetil Krogstad

 

Hva med Lederne som organisasjon?

Lederne tilbyr så mye mer enn en vanlig arbeidstakerorganisasjon, det er derfor jeg er medlem. Jeg meldte meg inn for to år siden, og fikk plass på studiet om Den norske arbeidslivsmodellen på Oslo Met. Som medlem av Lederne har jeg ikke bare en organisasjon i ryggen hvis jeg har behov for bistand. Her utvikler jeg meg også som leder, og for meg betyr akkurat det veldig mye.

 

Og hva med forbilder innen ledelse?

Jeg vil nevne tre. Først min tidligere sjef, som ansatte meg som pedagog i FUS i 2012. Hun var fantastisk til å støtte sine medarbeidere. Så vil jeg nevne forfatter Simon Sinek, som har skrevet noen fantastiske bøker, blant annet om å finne ditt eget «hvorfor». Til slutt må jeg ha med daglig leder for FUS, som er god til å involvere alle, og har gjort veldig mye bra når vi har endret organisasjonen vår det siste året.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.