Liv Såjeld By og Audun Ingvartsen smiler til kamera
LEDERNE FORNYES

Vil styrke medlemsdemokratiet

Det blir en spennende høst for Ledernes medlemmer. Et forslag til ny organisasjonsmodell blir presentert på kongressen i november, og er nå ute på høring. Hovedgevinsten vil være et enklere og sterkere medlemsdemokrati.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Forbundsleder Audun A. Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By har engasjert seg sterkt for en ny organisasjonsstruktur, og nylig kom sentralstyret med sin tilslutning til en modell som vil bety at dagens regionnivå faller bort, og medlemsdemokratiet får fire nivåer: kongress, sentralstyre, avdelinger og bedriftsgrupper.

140 avdelinger blir til 18, de fleste geografiske, og fem bransjeavdelinger videreføres. Bedriftsgruppene fortsetter hovedsakelig som før. Forslaget innebærer også at det vil bli lagt til rette for tariffkonferanser og seminarer basert på medlemmenes behov. Flere detaljer finner du nederst i saken.

-Det har vært behov for endringer lenge. Vi har lyttet til signaler fra medlemmene, som har ønsket seg en enklere og mer tidsriktig organisering. Vi trengte å tilpasse organiseringen av sekretariatet og forenkle medlemsdemokratiet, sier nestleder Liv Spjeld By.

Strategiprosessen har pågått siden 2017. I vår kom ny generalsekretær på plass. Morten Slungård er en erfaren leder som allerede er godt i gang med å styrke den daglige driften av Lederne gjennom digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Omorganiseringen er gjort og nye roller er i ferd med å sette seg. Nå står medlemsorganisasjonen for tur.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Smidig demokrati

-Den politiske delen av organisasjonen er altfor komplisert, og vanskelig for et nytt medlem å forstå. Den må bli mer logisk og smidig (agil). Organisasjonen vår er jo bygd opp over lang tid, og har blitt veldig tungrodd. Mange ønsker seg en forenkling. Det er også viktig at vi ikke ser for oss et endelig mål for prosessen, for det vil være behov for kontinuerlige tilpasninger. Med en ny struktur kan vi jobbe agilt. En forenklet og mer tilpasningsdyktig organisasjonsmodell vil gjøre Lederne mer attraktiv for dagens og morgendagens medlemmer, understreker Audun A. Ingvartsen.

Liv og Audun har jobbet godt sammen i noen hektiske år med mye framtidsrettet arbeid, og nå ser de fram til årets kongress i november med spenning. Hun ble valgt inn for fem år siden, mens han kom inn to år senere. Det har vært mye å ta tak i, men begge gleder seg over å lede det spennende arbeidet med forenkling og fornyelse.

 

Demokrati: Kvinne med briller smiler mot kameraet.
En god leder må kunne stå støtt i de vanskelige sakene og situasjonene, mener nestleder Liv Spjeld By.

Relevant erfaring

Men hva er det som driver disse to, hvorfor ønsker de å engasjere seg så sterkt i Lederne, og hvorfor skal medlemmene fortsatt ha tro på at de kan gjennomføre det løftet som skal til?

-Tyve års medlemskap i Lederne har gitt mitt lederskap mye verdi opp gjennom årene, og jeg mener at jeg har en relevant bakgrunn for å jobbe med mennesker og få til endringer sammen med andre, sier Liv, som tidligere jobbet med arbeid og inkludering for Fretex.

En av hennes ønsker er at det første møtet med Lederne skal være hyggelig og uformelt, og det skal være lett å få kontakt både med organisasjonen og andre medlemmer. Når utfordringene i jobben som leder dukker opp, er det godt å ha bygget en god relasjon til Lederne først.

Audun har en mer utpreget politisk bakgrunn, har jobbet i olje og gass-sektoren, alltid vært organisert og har hatt tillitsverv i veldig mange år:

-Jeg er samfunnsengasjert, og mener mye. Jeg misliker urettferdighet, og har også involvert meg både i kommunepolitikken og i Røde Kors både lokalt og nasjonalt.  Jeg har mye erfaring med forhandlinger, og nå har jeg veldig lyst til å skape en tydeligere organisasjon som virker.

 

Den politiske delen av organisasjonen er altfor komplisert, og vanskelig for et nytt medlem å forstå. Den må bli mer logisk og smidig.

Audun A. Ingvartsen

 

Langsiktighet

Han legger heller ikke skjul på at de begge ønsker å få anledning til å lede gjennomføringen av det arbeidet de har påbegynt. Ingen av dem liker å gi seg før de har fullført.

Som Ledernes politiske lederduo har de selvsagt også noen velfunderte tanker om hva som er god ledelse i våre dager.

-Bruker man verdiene våre tydelig, inkluderende og troverdig i praksis, blir det god ledelse.

Troverdighet handler om å være sannferdig. Og vi må være inkluderende når vi jobber på vegne av så mange andre. Tydelig mener jeg at jeg er, og håper andre opplever det, selv om ikke alle er enige med meg hele tiden, sier Audun.

Liv vil dessuten legge til en ting til. Ledelsen må være holdbar.

-Med det mener jeg at en god leder må kunne stå støtt i de vanskelige sakene og situasjonene. Da må du jobbe godt i «fredstid», skape tillit og ikke miste målet av syne når det blir tøft.

Demokrati: Mann med briller ser i kameraet.
-Bruker man verdiene våre tydelig, inkluderende og troverdig i praksis, blir det god ledelse, mener forbundsleder Audun A. Ingvartsen.

 

Tilbakeblikk

Da Audun ble valgt til forbundsleder i 2016, ble han intervjuet og sa blant annet følgende om seg selv som leder:

– Jeg har tatt mange tester, og kan vel konkludere med at jeg er en igangsetter og en gründertype. Jeg liker å ha oversikt, men er ikke så opptatt av detaljene. Det er jeg avhengig av at andre plukker opp, så kan jeg være med på å analysere dem.

Og allerede da skjønte han at Liv var god å ha med på laget

– I de to-tre årene vi har jobbet sammen har jeg allerede lært mye av Liv. Vi jobber veldig godt sammen. Vi er grunnleggende enige i at vi må endre og justere oss hele tiden. Det nytter ikke å si at slik har vi alltid gjort det. Det handler om å ha framtidstanker og sammen bygge stein for stein, sier Audun.

Et spørsmål om framtiden hører med; dere er ambisiøse på Ledernes vegne og allerede neste år skal organisasjonen igjen velge nytt sentralstyret og ny forbundsledelse. Har dere selv gjort dere noen tanker om gjenvalg?

Både Audun og Liv svarer nesten i kor, at det spørsmålet har vi allerede fått av valgkomiteen, og begge har bekreftet at de tar gjenvalg i 2020.

Og nå skal ringreven Liv få siste ordet:

-Når vi nå får færre og sterkere avdelinger, som vil gi medlemmene en større innflytelse, må vi også jobbe aktivt med mangfold i avdelingsledelsen. Det handler om alder, kjønn og bakgrunn.

 

 

Flere følger av en organisasjonsendring

Kongressen har bedt sentralstyret presentere en framtidsrettet organisasjonsmodell på kongressen i 2019. Den vil forenkle, forbedre og fornye Ledernes medlemsdemokrati, med mål om et likt og godt tilbud til alle medlemmene. Modellen vil styrke lokaldemokratiet med bl.a. direkte representasjon fra avdelingene i både sentralstyret og kongress.

Hovedtrekkene, i tillegg til det som er beskrevet over:

  •  Kongressperiodene på fire år videreføres, med kongress hvert annet år.
  • Hver avdeling har rett til å la seg representere med to delegater til kongressen. I tillegg får avdelinger med over 300 medlemmer ytterligere delegater basert på medlemstall i avdelingen. Avdelingens styremedlem i sentralstyret er alltid en av avdelingens to faste delegater. I tillegg til avdelingenes delegater er forbundsleder og nestleder delegater.
  • Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, og 19 styremedlemmer. Styremedlemmene utgjør én fra hver avdeling, samt et medlem valgt av og blant de ansatte.
  • Hver av de 18 avdelingene får sin egen styrerepresentant i sentralstyret.
  • Ny modell med direkte representasjon vil gi avdelingene sterkere demokratisk innflytelse i organisasjonen.
  • Ny modell med færre organisasjonsledd, og en mer oversiktlig organisasjon, styrker medlemsdemokratiet på en inkluderende måte.
  • Med 18 avdelinger vil sekretariatet (det nye navnet på administrasjonen) i større grad kunne yte bistand og støtte til avdelingene.

Er du medlem kan du lese hele forslaget etter innlogging til «Min side» på lederne.no, under  menypunktet «Strategi».

Publisert i Ledertips