Visualisering - illustrasjon av en som dagdrømmer
VISUALISERING

Dagdrøm deg god!

Ser du for deg det du ønsker skal skje, er det større sjanse for at du når målet ditt. Idrettsutøvere bruker visualisering aktivt med gode resultater. Det kan du som leder også gjøre.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
NTB/Scanpix
Illustrasjon
Berit Sømme
Dato

Visualisering spiller på grunnleggende kapasiteter i hjernen, som syn, hukommelse, emosjoner, fantasi og vilje. Ved å skape et bilde av noe som sannsynligvis allerede ligger i underbevisstheten, øker sannsynligheten for at man får til det man vil.

– Det er ikke noe magisk ved visualisering. Det handler rett og slett om å forsøke å skape et konkret bilde av noe du ønsker skal skje innen ditt handlingsrom i en gitt situasjon. Det kan du gjøre i forkant av situasjoner der det er en del usikkerhet, og utfallet er nært knyttet til din prestasjon.  Visualisering er en svært egnet metode for å øke evnen til å prestere under press, sier idrettspsykolog Erik Hofseth i Olympiatoppen.

 

Når jeg visualiserer, ser jeg for meg episoder i løypa. Jeg ser for meg hvordan jeg løser tekniske og taktiske ting underveis. Jeg går gjennom løypa flere ganger i hodet, og jeg ser for meg hvordan jeg slår konkurrentene mine.

Marit Bjørgen

 

Blir tryggere

Som leder vil du også oppleve situasjoner hvor det står mye på spill. For eksempel viktige presentasjoner, rapporteringer eller vanskelige samtaler.

-Å visualisere helt konkret det du tror vil skje, og det du må gjøre for å få det til, bidrar til oversikt og en opplevelse av kontroll, som du kan ta med deg inn i situasjonen. Dermed reduseres noe abstrakt og usikkert til å bli noe konkret. De fleste blir roligere og tryggere av det. Du spiller deg selv god, sier han.

I situasjoner hvor du skal gjennomføre et stort stykke arbeid som krever et vanvittig fokus og motivasjon, kan visualisering også være svært nyttig.

– Før du går i gang kan du se for deg hva det er du skal utføre. Det vil virke inspirerende, hjelpe deg med å sortere oppgavene og hva du har lyst til å oppnå, forklarer Hofseth.

 

Visualisering - Marit Bjørgen smiler mens hun older opp ski og staver etter seiersløp.
Marit Bjørgen bruker visualisering aktivt før konkurranser. Kanskje var det med på å gi henne den rå seieren på tremila i Kollen nylig.

Visualisering mot stress

Når man visualiserer en spesifikk situasjon, aktiveres de samme nevrologiske koblingene fra hjernen til kroppen som når man er i en reell situasjon.

– Defor kan du trene på konkrete ferdigheter mentalt uten å gjøre det fysisk, og oppleve en positiv effekt, sier Hofseth.

I idrettspsykologien brukes visualisering både til å forbedre ferdigheter, og til å regulere nerver, spenningsnivå og stress.

– Før en viktig konkurranse er det mer vanlig enn uvanlig at det oppstår usikkerhet og ubehagelige følelser fordi utøveren ikke kan kontrollere konkurransesituasjonen. Det er som en muntlig eksamen, man kan ikke med 100 prosent sikkerhet vite hva man møter den dagen, sier Hofseth.

Det finnes mange paralleller mellom utfordringene idrettsutøvere og ledere står overfor.

Konkurransesituasjonen kan byttes ut med for eksempel å skulle holde et viktig foredrag, eller presentere en omstridt, men nødvendig endring.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Øvelse gjør mester

Hvor mye man får ut av visualisering har både med ferdigheter og personlighet å gjøre.

– Det viser seg at folk som scorer høyt på åpenhet i personlighetstester har lettere for å få til visualisering. Visualisering er egentlig en viljestyrt, regissert dagdrømming, og med øvelse vil de fleste få det til, forklarer Hofseth.

I starten kan det være greit å gjøre det i rolige omgivelser.

– Noen skriver et manuskript som beskriver det de ønsker å jobbe med, og bruker det som et utgangspunkt for visualiseringen mens de befinner seg i helt rolige, avspente situasjoner, sier han.

Etter hvert som man får mer trening kan man gjerne visualisere mens man sitter på trikken.

– Med litt øvelse kan du fint klare å styre tankene og oppmerksomheten inn i visualiseringen mens du befinner seg i mer kaotiske situasjoner, sier Erik Hofseth.

 Alt med måte

Samtidig som visualisering kan bidra til økt prestasjon, er det viktig å ikke overdrive.

– Jeg møter en del idrettsutøvere som har brukt mye tid på å visualisere konkurransesituasjonen lang tid i forveien, og så endt opp med å være helt utladet når de møter til start. Det er viktig å bevare en spenning og en nerve i situasjonen. I arbeidslivet er utbrenthet et kjent fenomen, så alt med måte, mener han.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.