Lederpraten med Trond Ivar Vestre

Trond Ivar Vestre er konsernsjef og daglig leder i Fretex AS, Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og secondhand-kjede. I Lederpraten forteller han om sine beste lederverktøy, erfaringer og utfordringer i lederrollen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Tom Haga
Dato

Siden 1905 har Fretex jobbet for å gi mennesker og ting nye muligheter. Trond Ivar Vestre er en tydelig, interessert og tilgjengelig leder, som mener at en må være nysgjerrig og vise tillit. I Fretex skal alle ledere være tett på og rett på med begeistring, det er deres lederprinsipper.

Hva er god ledelse for deg?

Jeg har lært mest av å selv ha gode ledere, de ledere som har formet meg. Deres praksis har vært viktigere for meg enn å lese ledelsesteorier. De gode lederne brydde seg om meg, de hadde klare forventinger, og de ga meg mye tillit og ansvar.

Jeg har også opplevd dårlig ledelse, og det har lært meg noe om hva slags leder jeg ikke vil være. I tillegg har jeg fått mulighet til å vokse i lederrollen, noe jeg forsøker å legge til rette for at de jeg er leder for også skal få gjøre.

God ledelse er også å bidra til at andre kan være gode ledere. Mange har nok potensiale til å bli dyktige ledere, bare de får sjansen og tilliten. Så tror jeg god ledelse handler om å være nysgjerrig på en positiv måte. Jeg er opptatt av å kunne litt om alle deler av virksomheten vår, så jeg spør mye.

Å være generalist har jeg opplevd som nyttig i lederrollen. Jeg er også nysgjerrig på omgivelsene og hva andre gjør. I Fretex skal alle ledere være tett på og rett på med begeistring, det er våre lederprinsipper. Min erfaring er at vi både når mål og har det bra sammen når vi klarer å leve etter lederprinsippene.

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

Det beste verktøyet er mine faste samtaler – daglige og ukentlige – med mine ledere. Samtalene gir meg forståelse for hva de jobber med, og hva vi sammen kan få til. Jeg er interessert i å forstå hvordan ansatte har det, både hjemme og på jobb.

Mine ledere har mye frihet, men det betyr ikke at jeg ikke er interessert i å være tett på det de er opptatt av.

Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

Jeg er tydelig, interessert og tilgjengelig. Det mener jeg er tre viktige egenskaper. Så er jeg veldig opptatt av å se folk i øynene. Når jeg snakker med folk, vil jeg være fullt og helt til stede.

Nysgjerrighet tror jeg også kan være en god egenskap. Jeg liker å følge med på trender, forstå verden rundt oss, møte nye mennesker og miljøer, og hele tiden speide etter muligheter.

«Det finnes bare muligheter»

 

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

Det er ingen spesielle, heller at det er alle som gjennom sine handlinger, praktiserer god ledelse.

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

Min opplevelse er at både kompleksitet og hastighet i endringer øker. Den hierarkiske strukturen fra 80-tallet er over, og det er bra. Vi må nå legge til rette for at ansatte trives og får tatt ut sitt potensiale innenfor rammene av oppdraget, visjonen, verdiene, våre mål og strategier. Ledere må vise tillit og tåle at andre kan mer enn dem.

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

Som leder er det viktig å ha et godt faglig grunnlag, men det er ikke viktig å være spesialist. Ledelse og fag har et felles grensesnitt og områdene påvirker hverandre. Å leve i det «spennet» gir mulighet for utvikling, både faglig og som leder.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

Jeg er en del av flere grupper og nettverk, men ikke et eget ledelsesnettverk. Jeg har flere samtalepartnere som bidrar med råd og innspill, som er veldig nyttig. Et nettverk jeg kan nevne er innenfor framtidsforsking. Fretex er medlem i Framtidsforskningsinstituttet i København. Sammen med instituttet har vi hatt spennende diskusjoner og fått gode innspill.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

Jeg har en opplevelse som går langt tilbake i tid, men som har brent seg fast. En sjåfør som jeg var leder for hadde skadet en bil, og jeg ble kraftig irritert. Min frustrasjon gikk utover han. Kort tid etterpå, skjønte jeg at jeg hadde oppførte meg skikkelig dårlig. Jeg ba han om tilgivelse og vi skværet opp.

Den hendelsen har både lært meg noe om at vi alle gjør feil og sånn vil det være, men den lærte meg også mye om verdien av å be om tilgivelse og gjøre opp når feil er begått.

I Lederpraten møter vi ledere fra ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Lederpraten, Ledertips