Lederpraten med Veronica Wammen Langøen

Hotelldirektør for Thon Hotel Orion i Bergen, Veronica Wammen Langøen (35), vant Årets unge ledertalent i år, og sentralt i begrunnelsen var hennes solide lederegenskaper da hotellet ble omstilt til akuttmottak for ukrainske flyktninger på kun tre dager. Vi ville høre mer om hennes perspektiver på ledelse.

Foto
Dorthe Iselin Austevoll
Dato

I Lederpraten møter vi ledere fra ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer.

Veronica Wammen Langøens hotellkarriere startet i en salgsstilling i Thon Hotels for ti år siden. Så ble hun konferanseansvarlig på Thon Hotel Rosenkrantz, og deretter hotellsjef på Thon Hotel Orion for fem år siden. Nå har Veronica blitt hotelldirektør, og deler gjerne sine perspektiver rundt hennes lederrolle.

Hva er god ledelse for deg?

– Jeg synes det er veldig viktig å være tydelig og motiverende. Det å beherske balansen mellom disse, og å gi de ansatte muligheten til å utvikle seg. Samtidig er det avgjørende å legge til rette for arbeidsglede. I Thon Hotels sier vi at arbeidsglede fører til besøksglede, og resultatene våre viser seg å være tett knyttet opp mot dette.

Vi har overordnede mål for hotellet, og hver avdeling har sine aktive delmål som de er delaktige i å lage, og jobber aktivt mot. Jeg har stor tro på at gode resultater er basert på tydelige og oversiktlige mål der medarbeiderne er med i prosessen.

For å gjøre det enklere å få frem gode idéer, har vi nå nettopp laget en digital idébank, der alle kan legge igjen forslag til hva som kan bli bedre og hvordan vi kan forbedre oss.

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

– Det å drive med en coachende ledelse er min måte å få mine medarbeidere til å tenke selv og få ut sitt potensial i sine oppgaver. Dette er et lederverktøy jeg synes er veldig spennende og ønsker å videreutvikle meg på for å bli enda bedre.

Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

– Først og fremst så er jeg en positiv person som liker å omgås mennesker, og få med meg folk. Jeg har stor gjennomføringsevne, og gleder meg over vellykkede prosjekter som blir satt ut i livet. Det er ikke nok å bare prate om det, det må realiseres. Jeg tror at min tydelighet er god å ha når målene våre skal oppnås. Videre tenker jeg at det å like utfordringer og å være ambisiøs også er viktig for meg som leder, å hele tiden strekke seg litt lenger på vegne av teamet.

Det å gi fra seg ansvar og stole på at andre gjør en god jobb er også veldig viktig. Delegering av ansvar er viktig for å gjøre andre delaktige i prosessene, og for å få tid til å gjøre det en selv skal få gjort.

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

– Den tidligere direktøren min er en av mine fremste forbilder i den form av at han ga meg veldig mye ansvar, og har fått meg til å vokse inn i den rollen jeg har nå. Det har vært veldig inspirerende for meg. Han ga meg muligheten til å jobbe meg oppover og å strekke seg etter noe, og oppmuntre meg til å utfordre meg selv. Det er akkurat det jeg viderefører i min lederstil, og det jeg håper at jeg gir videre til mine medarbeidere; muligheten til å utvikle seg. Selv om ikke alle vil opp og frem, så er det viktig å være åpen for dem som vil, og tilrettelegge for de som ikke ønsker det. Alle kan utvikle seg i sitt løp.

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

– Jeg vil si at det er å beholde de beste ansatte. I dagens arbeidsmarked er det stor konkurranse og kamp om de beste, og da er det om å gjøre å skape den beste arbeidsplassen. Det handler om å møte de ansattes behov slik at de har lyst til å bli på hotellet. Jeg pleier å stille de ansatte spørsmålet om hvilke tre ting som er viktigst for deg på jobb. Dette spør jeg om regelmessig, og svarene endrer seg. Da gjelder det å følge med og følge opp fortløpende.

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

– Ja, dette handler jo om personlig utvikling. Vi har et tilbud som heter Thon-akademiet, der man tar obligatoriske og frivillige kurs. I tillegg har jeg en coach internt i Thon, som jeg jobber mye med. Det å få inspirasjon, faglig påfyll og følge med på utviklingen i bransjen er viktig.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

– Det betyr veldig mye. Jeg er med i ulike nettverk, blant annet i et nettverk for kvinnelige ledere i Bergen som heter APIARI. Der blir vi delt opp i grupper som holder sammen i to år av gangen. Vi diskuterer ulike dagsaktuelle temaer som det rulleres på, og tar opp mange interessante elementer ved det å være leder. Det handler om å få perspektiver fra andre hold, og det er med på å utvikle meg videre i min rolle.

Jeg er også aktivt med i Bergen Næringsråd og Nordhordland Næringslag, for å danne et godt nettverk på tvers av bransjer. Vi har alle mye å lære av hverandre.
Ellers er jeg med i styret i Visit Bergen som gjør det mulig å jobbe aktivt mot fremtidens reiseliv.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

– Jeg vil trekke frem den store omstillingen som vi fullførte da hotellet ble omgjort til et akuttmottak for flyktninger fra Ukraina. Dette var en kompleks utfordring som beviste at alle ansatte på Orion er enormt tilpasningsdyktige, og kan klare hva som helst. At det ligger naturlig for oss å si: «Dette fikser vi».

Samholdet og arbeidsmiljøet var så godt at vi tok vare på hverandre gjennom hele prosessen. Vi holdt sammen så godt at det var ingen som forlot oss på veien. Vi var det samme mannskapet da vi omstilte oss til vanlig hotelldrift igjen, som vi var da vi skulle bli et midlertidig akuttmottak. Det er jeg veldig stolt av.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Lederpraten, Ledertips