Misforståelser: En mann og en kvinne ser på en PC-skjerm sammen.
MISFORSTÅELSER

For dårlig engelsk kan bli dyrt

Dårlig formulert engelsk kan føre til ubehagelige misforståelser i kommunikasjonen med utenlandske samarbeidspartnere. Det kan også føre til økonomisk tap.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

I doktorgradsavhandlingen sin ved Norges Handelshøyskole konkluderte Annelise Ly med at språklige misforståelser kan oppfattes som fornærmelser og dermed føre til tap for bedriften. Dårlig engelsk kan få mer alvorlige konsekvenser enn kulturforskjeller, mener hun.

Ly gjorde sin forskning i en norsk ingeniørbedrift med filialer i Asia, blant annet i Kina. Selskapet har engelsk som arbeidsspråk, og alle deltakere i studien hadde engelsk som andrespråk.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Overdriver kulturforskjeller

-Misforståelser og fornærmelser kan føre til dårlig samarbeid og tap for bedriften, sier Ly, som opprinnelig kommer fra Frankrike, og har god kjennskap til både norsk og kinesisk kultur. Hun har tidligere undervist i kulturforståelse og kinesisk forretningskultur. Ly mener at nettopp kulturforskjeller ofte overdrives som et problem, mens det egentlig er språkkompetanse som fører til dårlig kommunikasjon. Selskapet hun ble kontaktet av, og endte opp med å bruke i doktorgradsarbeidet sitt, slet med mange misforståelser, og hadde kurset de ansatte i kulturforskjeller – uten at det ga tilstrekkelig virkning.

 

Nordmenn kan i visse sammenhenger være for direkte og oppfattes som uhøflige av den grunn

Annelise Ly

 

 

Misforståelser

Ly analyserte både e-poster, observerte muntlig kommunikasjon og gjorde intervjuer. Det kom fram at e-poster var den største utfordringen.

-Nordmenn kan i visse sammenhenger være for direkte og oppfattes som uhøflige av den grunn, forteller Ly.

Det kan rett og slett handle om å skrive noe veldig knapt og rett fram, i stedet for å pakke det litt inn, slik at det ikke så lett oppfattes som kritikk. Det er ikke grammatikk eller rettskrivning som er problemet, men en forståelse av hvordan språket blir brukt. Et eksempel: «Dataene dine må være feil» kan heller skrives slik: «Kan du forklare nærmere hvordan du kom fram til dine data, for de stemmer ikke overens med mine?». Det er spesielt når det oppstår et problem, at det er lett å fornærme den du sender til. Det er mangel på nyanser i språket når arbeidsspråket er et fremmedspråk for begge parter. Og om en part blir fornærmet kan det føre til at han eller hun ikke svarer, og det igjen skaper irritasjon og vanskelig samarbeidsklima.

Globalisering

Det er ikke lett å si hvor mye denne typen problemer koster et internasjonalt selskap, men det er ikke vanskelig å forstå at fornærmelser og misforståelser kan gå ut over samarbeidsviljen. Ly anbefaler selskaper å lage seg rutiner for hvordan man skriver e-poster til kolleger og samarbeidspartnere i andre land. Hun understreker at dette bare blir viktigere etter som arbeidsplassene blir mer og mer globale.

Kilde: forskning.no

Publisert i Karriere