Slik avslutter du arbeidsforholdet på en god måte

Oppsigelsen er mottatt og faktumet er her: I løpet av bare noen måneder vil du miste en viktig ressurs og god kollega. Det er mye å huske på når et arbeidsforholdet skal avsluttes. En god prosess kan ha mange positive effekter, og er en viktig del av en god HR-praksis. Slik går du frem.

Tekst
Inger Kringlebotten
Foto
Adobe Stock
Dato

Offboarding av arbeidsforhold

Offboarding av arbeidsforhold er prosessen som leder til en avslutning på et arbeidsforhold. Det er mange gode grunner til å forbedre denne prosessen. Arbeidet bør igangsettes så snart som mulig etter oppsigelse, og det er viktig å ivareta både behovene til virksomheter og den som skal slutte.

Kompetanseoverføring

Det er viktig å sikre at kunnskap og kompetanse som den ansatte har bygget opp, blir bevart og kan overføres til andre ansatte. Husk å ivareta både eksplisitt og taus kunnskap. Ferdigheter som er utviklet gjennom erfaring og praksis er mer krevende å overføre.

Les også: Organisasjonslæring: Et viktig konkurransefortrinn | Lederne

Planlegging

Legg en plan for å sikre både effektivitet og motivasjon helt frem til siste dag. Planen bør inkludere alle trinn som skal følges, tidsrammer og ansvarsområder.

Arbeidsgiveren bør sørge for at alle oppgaver og ansvarsområder blir overført til andre ansatte i god tid før personen slutter. Vær tydelig om hva forventes frem til arbeidsforholdet er over, og hva de kan forvente av arbeidsgiveren.

Det er også viktig å sørge for at alle dokumenter og filer blir overført, og at den ansatte gir tilgang til passord og annen relevant informasjon. Dokumentasjon som oppsigelsesbrev og kontrakter må håndteres på en profesjonell måte. Det reduserer risikoen for uenigheter og problemer i etterkant.

Trenger du et verktøy for bedre prioriteringer i hverdagen? Prioriter bedre med Eisenhower-matrisen.

Avslutningssamtale

En avslutningssamtale kan gi nyttig informasjon og læring. Det kan være greit å vite hvorfor den ansatte slutter, hva de har satt pris på og hva som kunne vært bedre. Denne informasjonen kan både gi arbeidsgiveren verdifull informasjon om hvordan de kan forbedre arbeidsmiljøet, samt å sørge for at fremtidige ansatte får en god opplevelse.

Praktisk og sosial avslutning

Arranger gjerne en avslutning i form av en lunsj eller lignende. Det er viktig å gi tilbakemelding på hva som har vært positivt med arbeidet som har blitt utført, samt å takke for innsatsen. Mange gir også en avslutningsgave.

Husk praktiske ting som nøkkelkort, PC, telefon, tilganger, sluttoppgjør og attest.

Omdømme

Emloyer branding, og rykte som en attraktiv arbeidsplass, blir stadig viktigere. En positiv opplevelse kan også øke sannsynligheten for at ansatte søker seg tilbake i fremtiden, eller blir en god ambassadør i ettertid og anbefaler selskapet til andre.

 

Sjekkliste for god offboarding

  • Deaktiver tilgang til systemer, online verktøy, e-postkontoer og lignende.
  • Samle inn selskapets eiendeler som nøkler, mobiltelefon, datamaskin og annet utstyr
  • Gi informasjon om hva som vil skje med pensjonsordninger, mobilabonnement, forsikringer og andre fordeler.
  • Avklar tidspunkt for utbetaling av resterende feriepenger, overtid eller annet.
  • Vær åpen og svar på eventuelle spørsmål eller bekymringer den som skal slutte måtte ha.
  • Sørg for kompetanseoverføring og overføring av oppgaver og ansvarsområder.
  • Gjennomfør en avslutningssamtale.
  • Takk for innsatsen og ønsk lykke til videre.