En dame som sitter ved en bærbar pc, tenker på sin skriftlige kommunikasjon
Skrivetips

Slik kommuniserer du bedre skriftlig

Kommunikasjon er ditt viktigste verktøy som leder. Det inkluderer selvsagt hva og hvordan du skriver – enten det er på e-post eller i andre kanaler. – Hold det kort, kutt svadaen og vær deg selv, oppfordrer språkekspert Christine Calvert. 

Tekst
Kjetil Hamnes
Foto
Adobe Stock
Dato

– Som leder må du være tydelig og bli hørt. Derfor er det viktig at du skriver tekster som blir forstått og mottatt på riktig måte, sier Christine Calvert. 

Calvert er forfatter, foredragsholder – og landets eneste tekstdoktor. Hun forteller at norske næringslivsledere jevnt over er flinke til å skrive, men at det er én utfordring som går igjen.

– Det blir oftere for langt enn for kort. Tenk over hva du skal si, hvem du skal si det til, og hvilken virkning det vil gi. Deretter må du formidle budskapet kort og konsist, sier hun. 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Slett unødvendige ord

Kort er nemlig (nesten alltid) godt, og Christine Calvert har én tommelfingerregel. 

– Slett alle unødvendige ord. 

 Hun kommer med et eksempel:

«Vi merker at de økte prisene på råvarer gjør at vi må tenke annerledes, og derfor kaller jeg inn til ledermøte for å diskutere hvilke tiltak som bør vurderes i denne situasjonen.»

Kan med fordel skrives slik:

«De økte prisene på råvarer gjør at vi må tenke annerledes. Jeg kaller derfor inn til ledermøte. Vi skal diskutere hvilke tiltak vi bør vurdere.»

Unngå «corporate bullshit» 

Som leder kan du ikke tillate deg å være utydelig, mener språkeksperten:

– Det er så store forventninger til deg, og det du sier kan bli tolket på så mange måter. Jeg har selv sett hvilken virkning det har på ansatte når en leder har sendt en e-post som oppfattes uklart. «Hva mente hen egentlig? Skal noen sies opp? Må vi bytte kontor?». Det skaper en unødvendig usikkerhet, sier hun.

Heldigvis finnes det enkle grep som umiddelbart gjør teksten din tydeligere.

– Først av alt kan mange kutte ned på såkalt «corporate bullshit». I stedet for å skrive «proaktiv» kan du skrive «i forkant». Hvorfor «predikere» når du kan «forutsi»? smiler hun.

– Det andre tipset er rett og slett å bruke en nettside som heter LIKS. Her kan du legge inn en tekst du har skrevet, og du får en score som viser hvor lettlest den er. En aldri så liten life hack!

Vær autentisk – og vekk interesse!

En annen ting som er viktig å huske på er at tydelig ikke er synonymt med kjedelig. Uansett om du skriver en melding på slack, e-post eller Linkedin-innlegg: Leserens interesse skal fanges.

– Start gjerne med et pang, noe som gjør at mottakeren setter seg opp i stolen. Gjerne en historie eller noe annet som berører. Følelser påvirker i aller høyeste grad hvor mottakelige vi er for et budskap. By på deg selv og vær personlig, da følger vi med på en helt annen måte, mener Christine Calvert.

Selv skriver hun aldri noe uten å visualisere hvem mottakeren er, og hva hen er opptatt av.

– Det gjør at det du skriver, blir mer personlig og relevant. 

Pauser gir autoritet

Hvordan du «styler» teksten er også viktig:

– Sørg for at det ser oversiktlig ut (rent visuelt). Ikke la viktige budskap forsvinne midt i en tykk tekstbolk, men legg inn mellomtitler og lenker underveis – alt som gjør det godt å lese. Når du setter inn mange avsnitt, er du også med på å gi teksten (og deg!) en ro og autoritet.  

– Har du lange setninger, med mange kommaer, kan du vurdere å gjøre dem om til en punktliste. Slik jeg gjør når jeg skal tipse om tre enkle grep som gir deg mer autoritet: 

 • Lær deg kommareglene. Synes du at dette er vanskelig? Les teksten din som om du leser en tale. Da vil du ofte høre hvor kommaet skal være. Øret er den beste leseren.
 • Bruk punktum oftere. Se for deg en tekst med mange lange setninger og én kort setning. Hvilken setning legger du merke til?
 • Formater teksten din slik at den er lett å lese. Sett inn avsnitt oftere enn du er vant til.

– I en hektisk hverdag har vi ikke alltid tid til å flikke og fikse på tekstene våre, men dette er små grep som ikke tar så lang tid. Sett av noen minutter til flikking etter at teksten er ferdigskrevet, avslutter Christine Calvert.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Publisert i Kommunikasjon
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.