Teknologi: Blid kvinne står foran digital skjerm.
TEKNOLOGI

På hvilket nivå bør du som leder forstå digitalisering?

Ledere får stadig høre at det er viktig å følge med på den teknologiske utviklingen, bli digitale for å ha en sjanse i markedet. Men hva innebærer det? Hva må du som leder forstå? Og hva må du gjøre? Her får du svar.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

For å få litt mer klarhet i dette tok vi turen til OsloMet, og professor Tale Skjølsvik, som har fagansvar for deltidsstudiet Digital transformasjon og ledelse.

Hva betyr det egentlig å skjønne digitalisering? Skjølsvik mener at man må forstå noen begreper først, for digitalisering er flere ting: digisering; digital automasjon, digital transformasjon og digital disrupsjon.

 Digisering er rett og slett å gjøre analoge data digitale.

Digital automasjon betyr at oppgaver automatiseres – som regnskap, vurderinger, enkle beslutninger og så videre. Etterhvert som teknologien utvikles er det sannsynlig at stadig mer komplekse prosesser kan automatiseres.

Digital transformasjon er endring av eksisterende organisasjoner og deres verdiskapingsmodeller ved bruk av digital teknologi.

Digital disrupsjon innebærer at nye aktører tar over behov i markedet ved hjelp av nye måter å skape verdier på.

– Mange vil transformere organisasjonene sine ved å bruke digital teknologi, men får det ikke til. Det nytter ikke å ha transformasjon som nyttårsforsett, da vil man ikke lykkes. Man må regne med at det tar tid. Det gjelder å forstå langtidsvirkningene av det vi gjør i dag. Vi må ta oss tid til å trene, det handler ikke bare om teknologi og verktøy, men også evne til å tenke annerledes, mener Skjølsvik.

 

Du må tåle å være åpen om det du ikke kan og forstår. Du må senke guarden for å lykkes.

Tale Skjølsvik

 

På egne premisser

Hun mener ledere i dag, som ikke har vokst opp i en digital verden, må nærme seg digitalisering på sine premisser:

-Du må tåle å være åpen om det du ikke kan og forstår. Du må senke guarden for å lykkes. Den gamle ledelsesstilen er ikke levedyktig lenger. Ledere må kunne vise svakhet og tillate prøving og feiling. Dessuten trengs det visjon, retning og ikke minst gode relasjoner. Det handler i stor grad om innstilling og holdninger.

Det er viktig å forstå det digitale språket, kjenne begrepene, slik at du kan følge diskusjonen, selv om du ikke har dyp teknisk innsikt.

-Å forstå potensial og konsekvenser er essensielt for ledere. Du trenger ikke ha innsikt i detaljene i det tekniske hvis du samarbeider med folk som har det. Og du må skjønne at teknologien ikke kan fikse alt, understreker hun.

 

Teknologi: Kvinner skritter opp på en lav mur utendørs.
Tale Skjølsvik understreker at det ikke nytter å ha digital transformasjon som nyttårsforsett, da vil man ikke lykkes. Man må regne med at det tar tid. Det gjelder å forstå langtidsvirkningene av de skrittene vi tar.

Mulighetsrom

Så hva kan en leder som vil følge med i timen faktisk gjøre, bortsett fra å sette seg på skolebenken?

-En som er temmelig blank kan begynne med å lese om temaet og delta på frokostmøter og andre arrangementer for å få en første innsikt. Det kan gi forståelse for språket som brukes knyttes til digitalisering. Å innta en lærende holdning er bra. Du må på kort sikt se digitaliseringen som et mulighetsrom, og samtidig utvikle en forståelse for når det kan være en trussel, mener Skjølsvik.

Hun mener du må oppdage hva du ikke skjønner, fange opp initiativer som tas, og finne ut hva du kan som du kan ta med deg videre:

-Det gjelder å gripe sjansen, for som leder har man et ansvar for å følge med. Ikke la andre diktere den teknologiske utviklingen i bransjen din. Det holder ikke å kunne bruke en smart app, det er virkningene du må forstå, veien fra verktøy til strategisk tenkning.

 

Du må være et forbilde, tillate prøving og feiling.

Tale Skjølsvik

 

Hvorfor teknologi?

Men lederen må ha medarbeiderne med på å utnytte teknologien. Så hvordan kan den digitale lederen få meg seg alle andre på laget?

-Du må ha forståelse for at andre ikke er der du er, og ikke bruke egen kunnskap som en hersketeknikk! Du må være et forbilde, tillate prøving og feiling, mener Skjølsvik.

Og hun understreker at lederen trenger en systemforståelse for å skjønne hvorfor teknologien har betydning, ikke bare basert på IKT, men på et organisasjonsplan.

 

-Det er viktig at ledere ser de som er i gang med eller har lyst til å utvikle digital kompetanse.

Jeg har stor tro på å lære gjennom jobbing, heller en passiv læring, men i starten er det greit å få med seg begreper og få en grunnforståelse gjennom bøker, videoer, nettressurser eller et undervisningsopplegg. Det er også viktig at mange med ulike kompetanser og forståelse for ulike sammenhenger bidrar til utviklingen. Ikke la en begrenset gruppe teknologer eie digitaliseringen. Den påvirker oss alle og mange må engasjere seg, sier Skjølsvik.

 

Viktig ansvar

Sist, men ikke minst har digitaliseringen en etisk og samfunnsmessig side, som ikke kan overses:

– Ledere trenger å ha en forståelse knyttet til de etiske utfordringene teknologi og digitale løsninger byr på. Spørsmål du blant annet må ta stilling til er: hvordan data håndteres i organisasjonen, hvem som eier disse og eventuelle systemer, programmer og algoritmer som utvikles. Du må også ta stilling til hvilke retningslinjer som finnes for sikkerhet i løsningene, og hvordan ansatte skal forholde seg til digitale verktøy og sosiale medier som representanter for en organisasjon. Ved OsloMet har de valgt satse på et alternativ til ex. phil. som tar dette på alvor, nemlig tech.phil.

 

Tale Skjølsvik

  • Har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019 til 2023 er hun pro-dekan for forskning ved Fakultet for teknologi, kunst og design.
  • Har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini).
  • Har bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.
  • Har forskningsinteresser som inkluderer digitalisering i arbeidslivet, strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og innkjøp av konsulenttjenester.
  • Har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.