Tyrannisk ledelse
DESTRUKTIV LEDELSE

Har du en tyrannisk leder på arbeidsplassen?

Den tyranniske lederen ydmyker, urettmessig anklager og manipulerer sine ansatte. Likevel er det noen som godtar denne typen oppførsel. Hvorfor er det slik?

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

I en ny, amerikansk studie kan forskere ha funnet forklaringen. Studien, publisert i Journal of Leadership & Organizational Studies, viser en sammenheng mellom oppvekst i et konfliktfylt hjem og aksept for tyrannisk ledelse. Det skriver forskning.no.

Forskerne bak studien har brukt data fra The Fullerton Longitudinal Study, en studie som har fulgt 130 mennesker fra 1979. Ved å sammenligne data om familieliv og ledelse, fant de ut at de som rapporterte om et høyt konfliktnivå i barndommen, foretrakk negative egenskaper hos ledere langt oftere enn dem som hadde hatt en barndom med lite konflikter.

Anne Grethe Solberg, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, mener det er et interessant tema som kan være relevant for mange.

– Vi hører stadig om ledere som ikke fungerer og som er dysfunksjonelle. Det er ikke alltid så lett å registrere dette i starten av et arbeidsforhold, og det kan ta tid før man blir bevisst på egne reaksjoner, sier Solberg.

Grunnen til at det ikke alltid blir fanget opp at lederen er destruktiv, kan være en systemfeil, tror hun.

– Lederen kan kommunisere forskjellig oppover i organisasjon og til dem under seg. Det kan gjøre det vanskelig å avdekke hvordan lederen egentlig opptrer.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gode tips og råd om ledelse rett i innboksen din.

Ujevn maktbalanse

– Fagforeninger og en høy organisasjonsgrad balanserer forholdet mellom arbeidsgiver, lederen og arbeidstakerne. Det kan forklare hvorfor problemet med tyranniske ledere ikke er så stort i Norge, sier Arild Henrik Steen, arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

Steen viser til resultater fra YS Arbeidslivsbarometer, en årlig undersøkelse som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Undersøkelsen, som i 2020 ble gjennomført for tolvte gang, viser at norske arbeidstakere stort sett er fornøyd med lederen sin.

Fagforeninger og en høy organisasjonsgrad balanserer forholdet mellom arbeidsgiver, lederen og arbeidstakerne. Det kan forklare hvorfor problemet med tyranniske ledere ikke er så stort i Norge.

Arild Henrik Steen, arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

 

– Det er en stor undersøkelse som har lite variasjon fra år til år. I sum svarer 59 prosent av arbeidstakerne at de er sterkt enig eller enig i at de har en god leder. Kun 14 prosent oppgir at de er sterkt uenig eller uenig, sier Steen.

Steen peker også på Medbestemmelsesbarometeret, som siden 2016 har sett på endringer i arbeidslivet, med særlig fokus på blant annet medbestemmelse, medvirkning, deltakelse, styring og ledelse.

– Barometeret viser at vi generelt sett er tilfredse med lederne våre i Norge. Det norske arbeidslivet er preget av lave hierarkier og stor autonomi, sier Steen og fortsetter:

– I det amerikanske arbeidslivet er det annerledes, her er det gjerne mer autoritære ledere og en større maktubalanse. Det har blant annet med organisasjonsgraden å gjøre. I USA er den forsvinnende liten, det samme gjelder for store deler av Europa, mens den internasjonalt sett fortsatt er høy i Norge.

Høyere aksept

I noen tilfeller kan tyrannisk ledelse være mer akseptert. Steen trekker frem kunst- og ideelle organisasjoner som eksempler.

– Her kan det være et annet normhierarki, kanskje særlig for dem som jobber for en «viktigere sak» enn kroner og øre. Der kan aksepten for denne typen oppførsel være større. Det kan være en karismatisk leder som har en spesiell posisjon og ikke er så utbyttbar, og dermed kan tillate seg mer. I kultursektoren har vi flere eksempler på seksuell trakassering som også må kunne sies å sortere under dette fenomenet.

– Det samme kan gjelde for enkelte arbeidstakere som besitter en unik kompetanse. Da kan man gjerne gjøre litt mer som de vil, uten at det får like kraftige reaksjoner, forklarer han.

I enkelte situasjoner mener Solberg at man noen ganger må tåle en røffere lederstil.

– I krisetider er det viktig å ha en tydelig leder som klarer å dra organisasjonen gjennom en vanskelig tid. Da egner ikke en coachende lederstil seg, du må ha en leder som peker ut en retning og får med seg folk på den retningen, sier hun bestemt.

Det samme har Birgit Schyns, professor i organisasjonsatferd ved Durham University i England, uttalt til Psykologitidsskriftet.

Hun forteller at det som vanligvis blir oppfattet som destruktiv lederstil, ofte blir sett på som en styrke og som noe positivt i kriser.

Håndter tyrannisk ledelse

Både Steen og Solberg er klare på at det er viktig å agere dersom man blir utsatt for en tyrannisk leder.

– Virker lederen destruktivt på en arbeidstaker svekker det både arbeidslyst, glede og produktivitet. Da gjelder det å komme seg bort, advarer Steen.

Virker lederen destruktivt på en arbeidstaker svekker det både arbeidslyst, glede og produktivitet. Da gjelder det å komme seg bort.

Arild Henrik Steen, arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

 

For å unngå å ansette destruktive ledere er Solbergs beste råd å gå grundig til verks i ansettelsesprosessen.

– Det er viktig å gjøre en god bakgrunnssjekk, ringe ulike referanser og gjennomføre gode psykologiske jobbtester, sier Solberg.

Solberg råder også til å se på seg selv som en aktør på jobben, fremfor en brikke som andre skal flytte rundt på.

– Å se på seg selv som en aktør handler om å ha engasjement, og selv aktivt gå inn for å forandre situasjoner som ikke fungerer.

Hun oppfordrer til å gå systematisk til verks for å samle dokumentasjon dersom du er utsatt for en tyrannisk leder på arbeidsplassen:

– Sjekk om det er andre som føler det samme, og samle sammen alt som kan styrke saken din som e-poster, nedtegnelser av telefonsamtaler og lignende, sier Solberg og fortsetter:

– Eleanor Roosevelt sa det godt; andre mennesker har ikke mer makt over deg enn det du faktisk gir dem. Lærdommen er at man må stå opp for seg selv og si fra.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Ledertips