Forbedring: En mann ser på en annen mann med et mildt blikk.
KONSTRUKTIV KRITIKK

Når du vil forbedre

Hvis du vil noe godt med kritikk, må du være konstruktiv. Det er lett å bli destruktiv når man er irritert. Her er noen gode råd til deg som ønsker forbedring, i motsetning til hevn eller selvhevdelse.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Kritikk er vanskelig. Det er så lett å trå feil og bli møtt med selvforsvar. Og det er så fristende å kritisere når man er irritert eller sint, men da oppnår man sjelden at noe endrer seg til det bedre. Dessuten kan grunnlaget for kritikken være feil. Kanskje du ikke ser hele bildet, eller kjenner bakgrunnen for det som blir sagt eller gjort? Du må altså være villig til å justere antakelsene dine.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Konstruktiv dialog

Dersom du som leder mottar en klage fordi en av dine medarbeidere har oppført seg avvisende mot en annen, hva tenker du da? Medarbeideren oppfattes som arrogant og uinteressert av kollegaen sin. Hvis du ikke sjekker med medarbeideren, og får vedkommendes versjon, kan du trekke ganske gale slutninger, og kritisere medarbeideren din uten å kjenne hele bildet. Det er fort gjort.

Skal du oppnå noe med denne medarbeideren kan det være lurt å invitere til en konstruktiv og åpen dialog. Han eller hun må oppleve at ditt utgangspunkt er gode intensjoner, at du interessert i relevante opplysninger, ønsker rettferdighet og viser respekt.

 

Det er helt avgjørende at ingen av partene avbryter for å forsvare seg.

 

Oppnå forbedring

Det er altså viktig å tenke seg om, være bevisst at du kanskje ikke kjenner alle sider av saken, og stille med et åpent sinn. Både du og den du ønsker å gi konstruktiv kritikk har ansvar for situasjonen. Begge må kunne lytte. Det er helt avgjørende at ingen av partene avbryter for å forsvare seg.

 

Her er noen nyttige tips om du vil nå fram og få til en forbedring:

  • Spør deg selv om du har de rette motivene når du skal gi kritikk. Kritiserer du for å oppnå forbedring, eller fordi du er irritert og vil sette en annen på plass?
  • Skill mellom person og handling. Unngå å angripe den andres karakter. Konsentrer deg om handlingen eller oppførselen.
  • Konsentrer deg om én ting, ellers når du ikke fram
  • Beskriv i jeg-form, hvordan du ser eller opplever situasjonen
  • Gi kritikken på tomannshånd
  • Vær tydelig, men ikke aggressiv
  • Vær bevisst på følelsene som oppstår underveis i samtalen
  • Tenk på at det er lettere å ta innover seg kritikk om man oftere får ros

 

Kilder: psykologisk.no, idébanken.org, ledernytt.no og karrierestart.no

 

 

 

 

Publisert i Ledertips