Finnmark

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Finnmark.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Finnmark består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Finnmark fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 200 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Finnmark er Trond Jakobsen (e-post: trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Besøk:

Ken Roger Småvik-Jensen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Ken Roger Småvik-Jensen

  Tlf. 91751021

 • Nestleder

  Inger Kjellmo

 • Kasserer

  Ingmund Isaksen

 • Styremedlem 1

  Tone Orvik Kollstrøm

 • Styremedlem 2

  Lise B. Mikalsen