Hordaland

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Hordaland.

 

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Hordaland består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Hordaland fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i overkant av 1350 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte frå sekretariatet til avdeling Hordaland er rådgiver Ragnar Vågen  (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Torill Gjelsvik Tombre, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Torill Gjelsvik Tombre

 • Nestleder

  Vidar Nygård

 • Kasserer

  Øystein Slåke

 • Styremedlem 1

  Morten Haugen

 • Styremedlem 2

  Willy-André Vedå

 • Styremedlem 3

  Britt Heidi Værøy

 • Styremedlem 4

  Marita Holstad Andersen

 • Styremedlem 5

  Jostein Jørgensen

 • Styremedlem 6

  Tommy Moe

 • Vara 1

  Lillian Emilie Tostrup Wara

 • Vara 2

  Nina Nyberg