Kursserie 2 | Teamledelse

Uansett om du er leder på jobben, har fagansvar eller styrer på hjemmebanen, så kommer du ikke utenom å forholde deg til andre. Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne kursserien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp teamene rundt hvordan å bygge en god tilbakemeldingskultur og ikke minst å kunne delegere som leder.

Kurs 1 | Hvordan lede, slik at andre lar seg lede

Effektive ledere bruker ofte påvirkningsteknikker som skaper engasjement og motivasjon hos andre. Lyst til å lære hvordan? Her er kurset som gir deg verktøy til å skape gode prestasjoner og arbeidsglede i teamet.

Kurset gir deg konkrete verktøy innenfor styrkebasert ledelse, og har en praktisk tilnærming om fagstoff knyttet til ledelse. Metodene du lærer er enkle å overføre til egen hverdag, og gir godt grunnlag for refleksjoner rundt egen lederstil. Kurset inneholder både forelesninger, refleksjonsøvelser og gruppeoppgaver.

Kurs 2 | Hvordan å skape velfungerende team

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for godt lagspill? Bli med på dette kurset for å få verktøy til å skape velfungerende team gjennom blant annet å fremme gruppepsykologisk trygghet, samt legge til rette for individuell trygghet. 

På dette kurset vil du få en innføring i hvilke faktorer som må være på plass for å få et velfungerende team, og hvilke utfordringer du bør være oppmerksom på. I tillegg vil du få innsikt i de psykologiske aspektene knyttet til team-ledelse.

Kursserie 3 | Hvordan bygge en god tilbakemeldingskultur

Når vi jobber sammen er det viktig å ha fokus på samarbeid og kommunikasjon, enten det er på den fysiske eller digitale arbeidsplassen. På dette kurset vil du lære hvordan du som leder kan styrke tilbakemeldingskulturen i ditt team og i din virksomhet.

På dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse og bevisstgjøring på hvorfor positiv kommunikasjon og tilbakemeldinger er så viktig for at vi skal nå målene våre. Kurset er spekket med gode tips, praktiske oppgaver og konkrete verktøy.

Kurs 4 | Hvordan delegere og skape bedre resultater

Å ha for mye å gjøre er kime til mye stress og uhelse i arbeidslivet. Gode evner til å delegere er essensielt for å forebygge, samtidig gir det både økt effektivitet og motivasjon i teamet. Usikker på hvordan gå frem? Her er kurset for deg.

Kurset gir deg en innføring i teori og praksis, og er lagt opp med en rekke øvelser og diskusjoner underveis. Etter endt kurs, er det kort vei til å ta i bruk metodene i egen jobb og få en bedre arbeidsfordeling i teamet – til fordel for flere.

Les mer om våre kurs her

Våre kursserier:

Kursserie 1: Selvledelse

Kursserie 1

Selvledelse

Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig.

Kursserie 3: Strategisk ledelse

Kursserie 3

Strategisk ledelse

Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk.

Kursserie 4: Kommunikasjon

Kursserie 4

Kommunikasjon

Denne kursserien tar deg gjennom det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse.