Ledere operatørselskap olje og gass

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Ledere Olje og Gass.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Ledere i operatørselskap Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i operatørselskap. Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore og har per i dag i underkant av 900 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.
Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

Avdelingen har per i dag bedriftsgrupper i følgende operatørselskap:
• Equinor                                   Hovedtillitsvalgt Hallstein Tonning
• Aker BP                                   Hovedtillitsvalgt Jahn Christian Verkooijen
• Conoco Phillips                     Hovedtillitsvalgt Dana Omer
• Neptune Energy Norge AS  Hovedtillitsvalgt Jens Petter Gjærum
• OKEA ASA                              Hovedtillitsvalgt Christian Heggeset
• Norske Shell Nyhamna        Hovedtillitsvalgt Egil Vetvik
• Norske Shell Kristiansund   Hovedtillitsvalgt Ivar Berg
• Norske Shell Tananger         Hovedtillitsvalgt Synnøve Gjestad Ims

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Ledere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Geir Egil Skrunes, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Geir Egil Skrunes

 • Nestleder

  Inger Anette Backer

 • Kasserer

  Raymond William Westphal

 • Styremedlem 1

  Anne Grethe Grindheim

 • Styremedlem 2

  Christian Heggeset

 • Styremedlem 3

  Jan Christian Verkooijen

 • Vara 1

  Bjørn I Pettersen