Ledere operatørselskap olje og gass

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Ledere i operatørselskap Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i operatørselskap. Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore og har per i dag i underkant av 900 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.
Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

Avdelingen har per i dag bedriftsgrupper i følgende operatørselskap:

• Equinor                                   Hovedtillitsvalgt Roar Laug

• Aker BP                                  Hovedtillitsvalgt Jahn Christian Verkooijen

• Conoco Phillips                     Hovedtillitsvalgt Monir Abahssain

• Neptune Energy Norge AS   Hovedtillitsvalgt Jens Petter Gjærum

• OKEA ASA                              Hovedtillitsvalgt Christian Heggeset

• Norske Shell Nyhamna        Hovedtillitsvalgt Britt Johansen

• Norske Shell Kristiansund   Hovedtillitsvalgt Ivar Berg

• Norske Shell Tananger        Hovedtillitsvalgt Belinda Voldsund

• Repsol Ledere                       Hovedtillitsvalgt Benjamin Petersen

 

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Ledere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Kontingent

Det er ingen egen avdelingskontingent, men de fleste bedriftsgruppene har en egen kontingent. Se informasjon om medlemskontingent her.

Besøk:

Geir Egil Skrunes, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Geir Egil Skrunes

 • Nestleder

  Inger Anette Backer

 • Kasserer

  Knut Ringstad Ytre-Hauge

 • Styremedlem 1

  Jan Christian Verkooijen

 • Styremedlem 2

  Roar Laug