Agder

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Agder.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Agder består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i Agder fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i overkant av 600 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Aktivitet i avdelingsstyret

Fredag, 1. og lørdag, 2. oktober jobbet det nye styret sammen, for første gang, i et fysisk møte. Styret hadde en lang saksliste og kom gjennom alle saker, bortsett fra én. Det rapporteres om et godt samarbeidsklima og enighet om veien videre.

Saker som prioriteres først: Katrin skal opprette en ny Facebook-side, slik at avdelingen blir enda mer synlige og kan kommunisere og informere der, frem til ny digital løsning for kommunikasjon med medlemmene er på plass.

Bjørn-Tore skal kontakte bedriftsgrupper og tillitsvalgte i Lyngdal og omegn, for å bli bedre kjent med dem i sitt område.

Aktivitetsplanen skal ferdigstilles på neste møte 18. november, og til dette møtet skal også rådgiver og alle vararepresentanter inviteres.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Agder er rådgiver Christen Wallekjær Olsen (e-post: christen@lederne.no , tlf. 982 88 862).

 

Besøk:

Marian Stene, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Marian Stene

 • Nestleder

  Kristen Totland

 • Kasserer

  Harald Granås

 • Styremedlem 1

  Werner Wernersen

 • Styremedlem 2

  Katrin Heinecke

 • Styremedlem 3

  Jørn Runar Salamonsen

 • Styremedlem 4

  Bjørn-Tore Lunde