Agder

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Agder.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Agder består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i Agder fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i overkant av 600 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår “Lederne avd. Agder” for oppdateringer og informasjon.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Agder er rådgiver Agnethe Ekre (e-post: agnethe@lederne.no , tlf. 484 27 440).

Kontingent

Det er vedtatt en månedlig avdelingskontingent på kr. 30,-. Dette kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent.

Besøk:

Kristen Totland, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Kristen Totland i Lederne.

  Avdelingsleder

  Kristen Totland

 • Nestleder

  Jan Tore Hansen

 • Katrin Heinecke er styremedlem i Ledernes avdeling Agder.

  Kasserer

  Katrin Heinecke

 • Styremedlem 1

  Werner Wernersen

 • Styremedlem 2

  Jørn Runar Salamonsen

 • Styremedlem 3

  Lars-Ivar Gjørv

 • Styremedlem 4

  Anne Lene Wood Gundersen